Villa Kalvária - Dva druhy fasády

Villa Kalvária - Dva druhy fasády

Tmavá fasáda s imitáciou dreva sa robí špeciálnymi šablónami, ktoré sa otláčajú do fasádnej omietky.

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.