Niekedy sú tieto služby praktickejšie než bežné taxi

Niekedy sú tieto služby praktickejšie než bežné taxi

Zdroj: Taxify