Bory Home I, nová nemocnica sa rysuje

Bory Home I, nová nemocnica sa rysuje

Zdroj: Armatrade