Rozdelenie výdavkov podľa platformy, podiel výdavkov danej platformy na celkových výdavkoch a percentný rast v prvej polovici rokov 2019 a 2018

Rozdelenie výdavkov podľa platformy, podiel výdavkov danej platformy na celkových výdavkoch a percentný rast v prvej polovici rokov 2019 a 2018

Zdroj: IAB Slovakia