Podiel video reklamy na celkovej display reklame

Podiel video reklamy na celkovej display reklame

Zdroj: IAB Slovakia