Vývoj výdavkov do internetovej reklamy za polroky 2017 – 2019

Vývoj výdavkov do internetovej reklamy za polroky 2017 – 2019

Zdroj: IAB Slovakia