Dôležité je držať život v rovnováhe – mať čas na prácu, ale aj rodinu, priateľov, šport a ďalšie záľuby.

Dôležité je držať život v rovnováhe – mať čas na prácu, ale aj rodinu, priateľov, šport a ďalšie záľuby.

Zdroj: Archív Mikuláša Bobáka