Bytový komplex Merenkulkijanranta v Helsinkách

Bytový komplex Merenkulkijanranta v Helsinkách

Zdroj: YIT