Vizualizácia Zwirnu, tretia etapa predstavuje  najvzdialenejší z troch vnútroblokov

Vizualizácia Zwirnu, tretia etapa predstavuje najvzdialenejší z troch vnútroblokov

Zdroj: YIT