„Veľmi aktívne hľadáme nové biznisy,“ zdôrazňuje Glen Schloss, viceprezident Huawei

„Veľmi aktívne hľadáme nové biznisy,“ zdôrazňuje Glen Schloss, viceprezident Huawei

Zdroj: Oliver Brunovský