Administratívny objekt Obchodná

Administratívny objekt Obchodná

Zdroj: EIA/Továreň na čokoládu