Otmar Issing, zakladateľ eura

Otmar Issing, zakladateľ eura

Zdroj: Profimedia