Netlačíme ani neťaháme, počúvame a dávame podporu, hovoria o povzbudzovaní žien k podnikateľskej aktivite Andrea Trávnič

Netlačíme ani neťaháme, počúvame a dávame podporu, hovoria o povzbudzovaní žien k podnikateľskej aktivite Andrea Trávnič

Zdroj: Martina Brunovská