Slnečnice-Mesto - cyklotrasa cez budúci centrálny park zóny

Slnečnice-Mesto - cyklotrasa cez budúci centrálny park zóny

Zdroj: TREND Reality