Zuckermandel - pohľad z druhého brehu Dunaja

Zuckermandel - pohľad z druhého brehu Dunaja

Zdroj: TREND Reality