Zuckermandel - blok A s výhľadom na Dunaj

Zuckermandel - blok A s výhľadom na Dunaj

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.