Zuckermandel - presvetlená spojovacia chodba k bytom

Zuckermandel - presvetlená spojovacia chodba k bytom

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.