Zuckermandel - tieniace paravány v koľajniciach

Zuckermandel - tieniace paravány v koľajniciach

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.