Zuckermandel - výhľad na Nový most

Zuckermandel - výhľad na Nový most

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.