Zuckermandel - výhľad na objekt SNM

Zuckermandel - výhľad na objekt SNM

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.