Zuckermandel - chodba k bytom a hasiace prístroje

Zuckermandel - chodba k bytom a hasiace prístroje

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.