Zuckermandel - detail chýbajúceho dorezu

Zuckermandel - detail chýbajúceho dorezu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.