Priemyselný par v Dubnici

Priemyselný par v Dubnici

Zdroj: CBRE