Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: právna poradňa

Zadajte otázku do právnej poradne

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz Poradňa

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz

Postačuje zápis v registri partnerov verejného sektora, v obchodnom registri by išlo o duplicitu

12.02.2020 | Podnikanie

Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami Poradňa

Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami

Sprístupnenie identifikátora ostatným zamestnancom bolo neobozretné

17.01.2020 | Podnikanie

Predaj podielu na pôde inej osobe. A čo spoluvlastníci? Poradňa

Predaj podielu na pôde inej osobe. A čo spoluvlastníci?

Nový spoluvlastník musel splniť podmienku vykonávania poľnohospodárskej výroby ako podnikanie najmenej tri roky pred prevodom vlastníctva

26.11.2019 | Podnikanie

Kamera domu sníma ulicu. Môže? Poradňa

Kamera domu sníma ulicu. Môže?

Zaznamenávanie diania na verejnom priestranstve je z hľadiska ochrany vlastného majetku neprípustné 4

08.11.2019 | Podnikanie

Disponent bankového účtu a exekúcia Poradňa

Disponent bankového účtu a exekúcia

Neoprávnené zablokovanie účtu musí jeho majiteľ namietať u exekútora

30.09.2019 | Financie

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov Poradňa

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Zamestnanec má na výber tri možnosti odchodu z práce

03.09.2019 | Financie

Developer odovzdal menšiu pivnicu. Ako sa brániť? Poradňa

Developer odovzdal menšiu pivnicu. Ako sa brániť?

Zo zodpovednosti za vady vyplýva nárok na zľavu z ceny alebo aj odstúpenie od kúpnej zmluvy

20.08.2019 | Financie

Dedenie podielu v eseročke Poradňa

Dedenie podielu v eseročke

Obchodný podiel nadobudnutý pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM

17.07.2019 | Podnikanie

Rozdelenie BSM a účasť na konaní Poradňa

Rozdelenie BSM a účasť na konaní

Neúčasť na pojednávaní treba ospravedliť a oznámiť súdu, aby rozhodol aj v neprítomnosti

28.06.2019 | Podnikanie

Súrodenec obišiel predkupné právo Poradňa

Súrodenec obišiel predkupné právo

Pri nedodržaní ponuky predkupného práva rozhoduje súd

20.05.2019 | Financie

Užívanie liečiv a dočasné preradenie na inú prácu Poradňa

Užívanie liečiv a dočasné preradenie na inú prácu

Zmenu práce možno dosiahnuť iba na základe dohody so zamestnávateľom

26.04.2019 | Financie

Zasielanie ponúk mailom a GDPR Poradňa

Zasielanie ponúk mailom a GDPR

Zákazník musí mať vždy možnosť odhlásiť sa z odberu reklamných letákov 4

10.04.2019 | Podnikanie