Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: účtovná poradňa

Zadajte otázku do účtovnej poradne

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ? Poradňa

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?

Časovým testom sa preukáže nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

15.10.2019 | Podnikanie

Prehlbovanie kvalifikácie v zahraničí ako daňový výdavok Poradňa

Prehlbovanie kvalifikácie v zahraničí ako daňový výdavok

Nepomer medzi vynaloženými vysokými nákladmi na štúdium a dosiahnutými nízkymi výnosmi z činnosti môže byť problém pri prípadnej daňovej kontrole

15.08.2019 | Podnikanie

Kurz pri odpočte zálohových faktúr Poradňa

Kurz pri odpočte zálohových faktúr

Rozhodujúci je kurz platný v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku

25.02.2019 | Podnikanie

Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti

Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti

Obchodný majetok treba previesť do aktuálneho typu podnikania

13.02.2019 | Podnikanie

Ako zaúčtovať kúpu stromov Poradňa

Ako zaúčtovať kúpu stromov

Pestovateľské celky trvalých porastov definuje zákon o dani z príjmov

18.10.2018 | Podnikanie

Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle Poradňa

Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle

Pri paušálnych výdavkoch sa nemôžu uplatniť daňové odpisy na obchodný majetok

14.05.2018 | Podnikanie

Daňové doklady a nedodanie tovaru Poradňa

Daňové doklady a nedodanie tovaru

Vytváranie daňových dokladov pred plnením je nesprávne

22.03.2018 | Financie

Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty Poradňa

Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty

K dani z pridanej hodnoty sa treba registrovať ešte pred samotným plnením

13.03.2018 | Podnikanie

Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť Poradňa

Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť

Metódu výpočtu rozdelenia nákladov na súkromné a podnikateľské účely zákon neprikazuje

02.03.2018 | Financie

Keď sa faktúry nestretnú v jednom období Poradňa

Keď sa faktúry nestretnú v jednom období

Na Slovensku sa faktúry prepočítavajú konverzným kurzom ECB dňom, ktorý predchádza dňu zdaniteľného plnenia

26.02.2018 | Financie

Cestná daň a nepoužívanie vozidla na podnikanie časť roka Poradňa

Cestná daň a nepoužívanie vozidla na podnikanie časť roka

Zánik daňovej povinnosti k dani za motorové vozidlo nastane vtedy, ak sa vozdilo neupoužíva na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia

19.01.2018 | Podnikanie

Ako dostať úroky zo súkromných úverov do daňových nákladov firmy Poradňa

Ako dostať úroky zo súkromných úverov do daňových nákladov firmy

Vklad vložený do kapitálových fondov firmy predpokladá úmysel dlhodobého vkladu a je zakázané vyplácať z tohto vkladu úroky 1

17.01.2018 | Podnikanie