Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: účtovná poradňa

Zadajte otázku do účtovnej poradne

Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu Poradňa

Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu

Zostatková hodnota vozidla bude pripočítateľnou položkou k základu dane

27.03.2017 | Podnikanie

Faktúry a ich zaraďovanie do účtovného obdobia Poradňa

Faktúry a ich zaraďovanie do účtovného obdobia

Smerodajný je dátum, kedy v skutočnosti došlo k plneniu 1

16.03.2017 | Podnikanie

Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva Poradňa

Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva

Dodanie nehnuteľnosti je oslobodené od DPH, pokiaľ od začatia jej prvého užívania uplynulo päť rokov

07.03.2017 | Podnikanie

Ukončenie živnosti a prevod budovy Poradňa

Ukončenie živnosti a prevod budovy

Zmluvou o budúcej zmluve sa nenadobúda vlastníctvo

10.02.2017 | Podnikanie

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH Poradňa

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH

Ak nedošlo ku vzniku daňovej povinnosti, daňový doklad nevzniká a DPH sa neodvádza

07.02.2017 | Podnikanie

Občianske združenie a prijímanie sponzorského Poradňa

Občianske združenie a prijímanie sponzorského

Prijímateľ je povinný príjem od sponzora zdaniť

02.02.2017 | Financie

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová Poradňa

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová

Pravidlá transferového oceňovania zakazujú netrhové správanie medzi závislými subjektmi 1

20.01.2017 | Podnikanie

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať? Poradňa

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať?

Vzniká povinnosť podať štvrťročný súhrnný výkaz DPH a preniesť daňovú povinnosť na českého zákazníka

14.12.2016 | Podnikanie

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky Poradňa

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky

Závislým osobám je nutné stanoviť trhovú cenu za prenájom

09.12.2016 | Podnikanie

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie? Poradňa

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?

Treba posúdiť, či nový kotol bude mať vyššiu výkonnosť alebo lepšie technické parametre ako pôvodný

24.10.2016 | Podnikanie

Fakturácia za poradenské služby a DPH Poradňa

Fakturácia za poradenské služby a DPH

Ak je dodávateľ služieb platiteľom DPH, vystavuje daňový doklad s daňou

18.10.2016 | Podnikanie

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky Poradňa

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky

Cena za prevod majetku by nemala byť neprimerane nízka, ale mala by odrážať trhové podmienky pri podobnom predmete kúpy 1

06.10.2016 | Podnikanie