Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: účtovná poradňa

Zadajte otázku do účtovnej poradne

Softvér ako daňový výdavok Poradňa

Softvér ako daňový výdavok

Nezáleží na akom počítači je program nainštalovaný, ale na aký účel slúži 2

28.11.2019 | Podnikanie

Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky? Poradňa

Firemné auto aj na súkromné účely. Aké výdavky?

Zamestnancovi plynie z používania auta nepeňažný príjem podliehajúci zdaneniu

31.10.2019 | Podnikanie

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ? Poradňa

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?

Časovým testom sa preukáže nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

15.10.2019 | Podnikanie

Prehlbovanie kvalifikácie v zahraničí ako daňový výdavok Poradňa

Prehlbovanie kvalifikácie v zahraničí ako daňový výdavok

Nepomer medzi vynaloženými vysokými nákladmi na štúdium a dosiahnutými nízkymi výnosmi z činnosti môže byť problém pri prípadnej daňovej kontrole

15.08.2019 | Podnikanie

Kurz pri odpočte zálohových faktúr Poradňa

Kurz pri odpočte zálohových faktúr

Rozhodujúci je kurz platný v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku

25.02.2019 | Podnikanie

Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti

Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti

Obchodný majetok treba previesť do aktuálneho typu podnikania

13.02.2019 | Podnikanie

Ako zaúčtovať kúpu stromov Poradňa

Ako zaúčtovať kúpu stromov

Pestovateľské celky trvalých porastov definuje zákon o dani z príjmov

18.10.2018 | Podnikanie

Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle Poradňa

Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle

Pri paušálnych výdavkoch sa nemôžu uplatniť daňové odpisy na obchodný majetok

14.05.2018 | Podnikanie

Daňové doklady a nedodanie tovaru Poradňa

Daňové doklady a nedodanie tovaru

Vytváranie daňových dokladov pred plnením je nesprávne

22.03.2018 | Financie

Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty Poradňa

Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty

K dani z pridanej hodnoty sa treba registrovať ešte pred samotným plnením

13.03.2018 | Podnikanie

Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť Poradňa

Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť

Metódu výpočtu rozdelenia nákladov na súkromné a podnikateľské účely zákon neprikazuje

02.03.2018 | Financie

Keď sa faktúry nestretnú v jednom období Poradňa

Keď sa faktúry nestretnú v jednom období

Na Slovensku sa faktúry prepočítavajú konverzným kurzom ECB dňom, ktorý predchádza dňu zdaniteľného plnenia

26.02.2018 | Financie