Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: účtovná poradňa

Zadajte otázku do účtovnej poradne

Môže neziskovka vystaviť faktúru? Poradňa

Môže neziskovka vystaviť faktúru?

Náklady a príjmy budú v účetovnej závierke evidované ako hlavná nezdaňovaná činnnosť 1

10.04.2017 | Financie

Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu Poradňa

Darovanie firemného auta fyzickej osobe a daň z príjmu

Zostatková hodnota vozidla bude pripočítateľnou položkou k základu dane

27.03.2017 | Podnikanie

Faktúry a ich zaraďovanie do účtovného obdobia Poradňa

Faktúry a ich zaraďovanie do účtovného obdobia

Smerodajný je dátum, kedy v skutočnosti došlo k plneniu 1

16.03.2017 | Podnikanie

Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva Poradňa

Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva

Dodanie nehnuteľnosti je oslobodené od DPH, pokiaľ od začatia jej prvého užívania uplynulo päť rokov

07.03.2017 | Podnikanie

Ukončenie živnosti a prevod budovy Poradňa

Ukončenie živnosti a prevod budovy

Zmluvou o budúcej zmluve sa nenadobúda vlastníctvo

10.02.2017 | Podnikanie

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH Poradňa

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH

Ak nedošlo ku vzniku daňovej povinnosti, daňový doklad nevzniká a DPH sa neodvádza

07.02.2017 | Podnikanie

Občianske združenie a prijímanie sponzorského Poradňa

Občianske združenie a prijímanie sponzorského

Prijímateľ je povinný príjem od sponzora zdaniť

02.02.2017 | Financie

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová Poradňa

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová

Pravidlá transferového oceňovania zakazujú netrhové správanie medzi závislými subjektmi 1

20.01.2017 | Podnikanie

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať? Poradňa

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať?

Vzniká povinnosť podať štvrťročný súhrnný výkaz DPH a preniesť daňovú povinnosť na českého zákazníka

14.12.2016 | Podnikanie

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky Poradňa

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky

Závislým osobám je nutné stanoviť trhovú cenu za prenájom

09.12.2016 | Podnikanie

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie? Poradňa

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?

Treba posúdiť, či nový kotol bude mať vyššiu výkonnosť alebo lepšie technické parametre ako pôvodný

24.10.2016 | Podnikanie

Fakturácia za poradenské služby a DPH Poradňa

Fakturácia za poradenské služby a DPH

Ak je dodávateľ služieb platiteľom DPH, vystavuje daňový doklad s daňou

18.10.2016 | Podnikanie