Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: realitno-právna poradňa

Spoludlžníčka úveru nespolupracuje

Realitno-právna poradňa: Skutočnosť, že manželka neplatí splátky, neznamená, že jej právo rozhodovať o predaji bytu je obmedzené

23.12.2010 | Bývanie

Predaj nehnuteľnosti po smrti matky

Realitno-právna poradňa: Je potrebné skúmať dve skutočnosti, a to dedičské konanie po matke a spôsobilosť otca na právne úkony

09.12.2010 | Bývanie

Ako prísť k rodinnému domu

Realitno-právna poradňa: V rámci dedičského konania by bola riešená aj otázka rekonštrukcie rodinného domu

11.11.2010 | Bývanie

Ako sa brániť pred exekútorom

Realitno-právna poradňa: Vzhľadom k zásadám Exekučného poriadku má byť oprávnený uspokojený len z vecí, ktoré sú majetkom povinného

16.09.2010 | Bývanie

Z jedného bytu dva

Realitno-právna poradňa: Pri rozdelení bytu na dva samostatné byty musia byť splnené viaceré podmienky

02.09.2010 | Bývanie

Vlastnícke vysporiadanie

Realitno-právna poradňa: Ak máte záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v celosti, je potrebný súhlas každého zo spoluvlastníkov 1

19.08.2010 | Bývanie

Získanie pozemkov pre záhradkárov

Právna poradňa: Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobúdania vlastníckeho práva za predpokladu, že dôjde k splneniu podmienok, ktoré zákon vyžaduje 2

05.08.2010 | Bývanie

Uplatnenie nároku na navrátenie pozemkov

Právna poradňa: Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom presne špecifikuje osoby, ktoré sú oprávnené na uplatnenie takéhoto práva

11.06.2010 | Bývanie

Nároky syna na darovaný byt

Právna poradňa: Darovacia zmluva je jedným z právnych titulov, na základe ktorých je možné nadobudnúť vlastnícke právo k veci

03.06.2010 | Bývanie

Nesúhlas so stavbou výrobnej haly

Právna poradňa: Okrem vznesenia námietok ste ako účastník konania mali právo podať proti dodatočnému stavebnému povoleniu odvolanie 1

20.05.2010 | Bývanie

Spoluvlastníci pozemok nechcú

Právna poradňa: Vlastníkom pozemku by ste sa mohli stať vtedy, keď by ste ho mali v držbe nepretržite po dobu 10 rokov

26.04.2010 | Bývanie

Ako odkúpiť predzáhradku

Právna poradňa: Výkup pozemkov pod bytovkou môže prebiehať v dvoch režimoch 1

19.04.2010 | Bývanie