Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: daňová poradňa

Zadajte otázku do daňovej poradne

Minerálna voda na pracovisku ako výdavok Poradňa

Minerálna voda na pracovisku ako výdavok

Na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov postačuje aj prístup k pitnej vode z verejnej vodovodnej siete v priestoroch miesta výkonu práce

02.08.2017 | Podnikanie

Pôžička eseročke a úprava základu dane Poradňa

Pôžička eseročke a úprava základu dane

Pri bezúročnej pôžičke nedochádza u dlžníka k zníženiu základu dane

22.06.2017 | Podnikanie

Zdanenie príjmu z predaja pozemku po pozemkových úpravách Poradňa

Zdanenie príjmu z predaja pozemku po pozemkových úpravách

Pridelením nového parcelného čísla ide stále o tú istú časť zemského povrchu pôvodne označenú dvomi parcelnými číslami

08.06.2017 | Financie

Jednoosobová eseročka vypláca dividendy. A čo zdravotné odvody? Poradňa

Jednoosobová eseročka vypláca dividendy. A čo zdravotné odvody?

Ak je poistencovi vyplatený príjem z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013 a neskôr, odvody platí platiteľ dividend

31.05.2017 | Podnikanie

Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky? Poradňa

Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky?

Príspevok nezaradený medzi štátne sociálne dávky znižuje výšku odpočítateľnej položky na manželku

12.05.2017 | Financie

Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok? Poradňa

Sponzorské. Je to pre eseročku daňový výdavok?

Sponzor môže uznať iba tú časť zaplateného sponzorského, ktorú príjemca v danom roku použil v súlade so sponzorskou zmluvou

10.05.2017 | Podnikanie

Podvodníci v mene UniCredit Bank rozposielajú falošné výzvy Gazduj

Podvodníci v mene UniCredit Bank rozposielajú falošné výzvy

Nepravý email s podpisom banky upozorňuje klientov na zablokovanie účtu

09.05.2017 | Gazduj

Odškodnenie za úraz z USA a daň Poradňa

Odškodnenie za úraz z USA a daň

Daňovej povinnosti nepodliehajú náhrady škôd alebo plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada zdaniteľného príjmu 1

02.05.2017 | Financie

Firemné auto a nepeňažný príjem konateľa Poradňa

Firemné auto a nepeňažný príjem konateľa

Zákon o dani z príjmov upravuje spôsob stanovenia zdaniteľného príjmu zamestnanca, ak používa firemné vozidlo aj na súkromné účely

20.04.2017 | Podnikanie

Úhrada koncoročnej faktúry v januári a daňové priznanie Poradňa

Úhrada koncoročnej faktúry v januári a daňové priznanie

V jednoduchom účtovníctve je rozhodujúci dátum prijatia úhrady

06.04.2017 | Financie

Čo výdavkami z príjmu predaja bytu Poradňa

Čo výdavkami z príjmu predaja bytu

Do výdavkov možno zahrnúť aj tie, ktoré daňovník dal na rekonštrukciu pred tým, ako sa stal vlastníkom predávaného bytu

31.03.2017 | Financie

Nepeňažné príjmy finančného agenta a daň Poradňa

Nepeňažné príjmy finančného agenta a daň

Predmetom dane fyzickej osoby sú aj dary poskytnuté v súvislosti s výkonom samostatne zárobkovej činnosti 3

28.03.2017 | Financie