Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: stavebná poradňa

V Stavebnej poradni na otázky čitateľov TRENDreality.sk z oblasti stavebného práva a technológií odpovedajú odborníci zo spoločnosti Armatrade GRP.

Zadajte otázku do Stavebnej poradne

Kde získať informácie o stavebnom povolení Poradňa

Kde získať informácie o stavebnom povolení

Stavebná poradňa: O nazretí do spisu spíše úrad záznam aj s uvedením dôvodov

15.10.2014 | Bývanie

Stále prší. Kedy začať s vnútornými omietkami? Poradňa

Stále prší. Kedy začať s vnútornými omietkami?

Stavebná poradňa: Zdržanie omietok kvôli počasiu je neopodstatnené, ak je dom uzatvorený

23.09.2014 | Bývanie

Chcem zrušiť búracie povolenie, ako na to? Poradňa

Chcem zrušiť búracie povolenie, ako na to?

Stavebná poradňa: Vydané povolenie na zbúranie nehnuteľnosti môže vlastník využiť, ale nemusí

19.08.2014 | Bývanie

Aké povolenie treba na prestrešenie balkóna? Poradňa

Aké povolenie treba na prestrešenie balkóna?

Stavebná poradňa: Stavebné úrady nemajú zo zákona povinnosť posudzovať, či sú zasklievacie alebo prestrešovacie systémy jednotné na dome 6

15.07.2014 | Bývanie

Aký poter a izolácia pri podlahovom kúrení? Poradňa

Aký poter a izolácia pri podlahovom kúrení?

Stavebná poradňa: Výrobcovia uvádzajú pre každú poterovú zmes rôzne odporúčané hrúbky a vlastnosti poterov

10.06.2014 | Bývanie

Prečo úrad odmietol ohlášku a trvá na stavebnom povolení? Poradňa

Prečo úrad odmietol ohlášku a trvá na stavebnom povolení?

Stavebná poradňa: Voči opatreniu stavebného úradu možno podať protest prokurátora alebo žalobu 1

13.05.2014 | Bývanie

Ako izolovať vonkajšiu stenu domu? Poradňa

Ako izolovať vonkajšiu stenu domu?

Stavebná poradňa: Proti zemnej vlhkosti sa používa vodorovná a zvislá izolácia

15.04.2014 | Bývanie

Viesť stavebný denník pri svojpomocnej stavbe domu?

Viesť stavebný denník pri svojpomocnej stavbe domu?

Stavebná poradňa: Počas celej výstavby musí stavebník viesť stavebný denník a na stavbu dohliada stavebný dozor

11.03.2014 | Bývanie

Kto zaplatí opravu neodtekajúcej sprchy?

Kto zaplatí opravu neodtekajúcej sprchy?

Stavebná poradňa: Podrobná fotodokumentácia opravy objasní, či ju prefinancuje správca alebo vlastník bytu

25.02.2014 | Bývanie

Potrebujem na zbúranie chatky povolenie?

Potrebujem na zbúranie chatky povolenie?

Stavebná poradňa: Stavebný úrad bude zaujímať, či stavbu odstránite svojpomocne 1

11.02.2014 | Bývanie