MBA súťaž: 1. kolo

V 1. kole súťaže mohol súťažiaci získať maximálne 20 bodov. Správne odpovede sú označené zelenou farbou.

Správne odpovede na otázky

1. V zvolenom marketingovom prístupe marketéra výrobná koncepcia predstavuje logický sled krokov:

a/ prieskum trhu --) nedostatok produktov na príslušnom segmente trhu --) efektívna ponuka --) zisk marketéra
b/ analýza situácie na trhu --) prístup selektovania medzier na trhu --) diferencovaný produkt resp. vyhotovenie produktu --) zisk marketéra
c/ hĺbkový prieskum trhu --) inovatívny prístup --) vodcovstvo v kvalite --) diferencovaný prístup --) zisk marketéra

2. V zvolenom marketingovom prístupe marketéra produktová koncepcia predstavuje logický sled krokov:

a/ prieskum trhu --) nedostatok kvalitných produktov na príslušnom segmente trhu --) efektívna ponuka --) zisk marketéra
b/ inovácia stávajúceho produktového radu marketéra --) objektívne zvýšenie úžitkovej hodnoty produktu --) zdokonalenie merateľných parametrov  --) diferencovaný prístup --) zisk marketéra
c/ hĺbkový prieskum trhu --) inovatívny prístup --) zvýšenie subjektívneho vnímania kvality produktu zákazníkmi --) použitie marketingovej komunikácie --) zisk marketéra

3. Ktoré z nasledujúcich súčastí nezaraďujeme do oblasti public relations:

a/ hovorca resp. kompetentný manažér komunikuje priamo s verejnosťou
b/ marketér organizuje podujatie na zviditelnenie firmy, jej zamestnancov a produktov
c/ organizovanie školení na zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov firmy

4. "Angličák" je na trhu hračiek významným predajným artiklom niekoľko desaťročí, mení sa len prevedenie tohto produktu (osobné auto, autobus, sanitka, elektronická výbava atď.) Ide o marketingovú stratégiu:

a/ modifikácia  produktu
b/ modifikácia marketingového mixu
c/ modifikácia komunikačného mixu

5. Do psychografických faktorov správania zákazníka nepatrí:

a/ preferencie a správania zákazníka
b/ rodina
c/ charakteristika osobnosti potenciálneho zákazníka

6. Aké sú nevýhody tzv. Direct marketingu?

a/ adresná komunikácia s potenciálnym zákazníkom prinášajúca efekt obťažovania
b/ budovaná spätná väzba na zákazníka
c/ získaný veľký počet relatívne stálych zákazníkov

7. Interné mikroprostredie firmy tvoria:

a/ zákazníci na príslušnom segmente pôsobenia marketéra
b/ dodávatelia na globálnom trhu
c/ zamestnanci tejto firmy

8. Marketér uvažuje o uvedení nového produktu na príslušný segment trhu. Túto fázu uvádzania produktu na trh bude financovať zo zdrojov tzv. BCG matice. Z ktorých?

a/ hviezdami a psami
b/ otáznikmi
c/ dojnými kravami

9. Ktoré z uvedených nástrojov nemôžeme zaradiť medzi marketingové komunikačné nástroje manažera?

a/ tlačená forma reklamy v periodikách
b/ pozicioning a targeting
c/ publicita

10. Marketér začal používať recyklovateľné papierové obaly namiesto plastikových. Ako  možno označiť jeho marketingový prístup.

a/ technologický pokrok
b/ enviromentalizmus v ochrane životného prostredia
c/ konzumerizmus

11. Ak marketér analyzuje demografické faktory prostredia, zohľadňuje:

a/ populačný rast obyvateľstva
b/ migrácia obyvateľstva na predmetnom trhu
c/ vekovú štruktúru obyvateľstva

12. Pod pojmom produkt v terminológii marketingu môžeme chápať:

a/ čokoľvek čo sa marketér snaží realizovať na trhu
b/ čokoľvek čo môže slúžiť k spotrebe
c/ duševné vlastníctvo

13. Nemenovaná firma sa snaží prieskumom zistiť čo zákazník preferuje (farebné vyhotovenie, výkon, dizajn) v jej produktovom rade. Uskutočňuje tak:

a/ segmentovanie
b/ masový marketing
c/ tzv. princíp cielenej mušky

14. Za dominantnú funkciu značky môžeme považovať:

a/ prilákanie pozornosti potenciálnych zákazníkov
b/ informovanie o výrobku
c/ snahu vybudovať good-will

15. Stredoškolák chodí na tréningy ľadového hokeja a túži po novej hokejke. Do akej skupiny ho marketér zaradí?

a/ do referenčnej skupiny
b/ do ašpiračnej skupiny
c/ do subkultúrnej skupiny


Poradie súťažiacich

PoradieMenoPočet bodov
1.Ľuboš Grék16
2.Mikuláš Sabó15
2.Katarina Urbanovska15
3.Michal Gabčík14
3.Slavomír Genčur14
3.Petra Kiššová14
3.Marcel Köböl14
3.Michal Matoušek14
4.Rudolf Končok13
4.Peter Lehocký13
4.Rado Lukáč13
4.Tomas Sklenar13
4.Vladimír Sloboda13
4.Zuzana Zvariková13
5.Jana Adameova12
5.Jana Hudacká12
5.Ján Kukučka12
5.Lukáš Mareček12
5.Martina Mikulášová12
5.Martin Papp12
5.Filip Regina12
6.Juraj Balog11
6.Monika Čajková11
6.Martin Drdák11
6.Michal Humensky11
6.Martin Huska11
6.Viliam Ivanecký11
6.Michal Kilik11
6.Vladimír Kopásek11
6.Martin Koreň11
6.Michal Kovačič11
6.Libor Mladší11
6.Michal Nalevanko11
6.Tomáš Rolník11
6.Ján Ružarovský11
6.Mária Sedláková11
6.Peter Sopko11
6.Miriam Takáčová11
6.Marek Tomeš11
6.Marián Užík11
6.Lenka Zelenayová11
7.Richard Anné10
7.Peter Kaliský10
7.Kristína Kasalová10
7.Robert Kirchner10
7.Anna Kotásková10
7.Marek Magdoško10
7.Jana Majerčíková10
7.Erika Mészárosová10
7.Peter Molitoris10
7.Martin Neupauer10
7.Michal Pavlík10
7.Andrej Struhačka10
7.Jana Vrbovská10
8.Juraj Balog9
8.Jana Erdélyiová9
8.Zsolt Garai9
8.Marek Gavorník9
8.Tibor Hežel9
8.Adam Horník9
8.Tomáš Hromják9
8.Michal Hulík9
8.Peter Katrinec9
8.Martin Macko9
8.Rastislav Molnar9
8.Miro Mundik9
8.Lenka Nesticka9
8.Martin Ondrušek9
8.Barbora Opravilová9
8.Andrea Paulíčková9
8.Miroslav Poljak9
8.Marianna Revallova9
8.Matej Rusnák9
9.Magdaléna Brunclíková8
9.Matúš Cima8
9.Marcel Dominák8
9.Pavol Ďuris8
9.Bystrík Imre8
9.Patrik Ivánek8
9.Katarína Jankovičová8
9.Juraj Karas8
9.Róbert Klin8
9.Marek Lietava8
9.Marián Magna8
9.Pavol Mensik8
9.Martin Michalík8
9.Zoltán Németh8
9.Jana Ovesná8
9.Peter Pozdech8
9.Jakub Tkáč8
9.Marek Vysopal8
10.Martin Cicák7
10.Monika Fellmayerova7
10.Olga Gajarska7
10.Iveta Godarova7
10.Zuzana Hanusova7
10.Zuzana Jaroszewiczová7
10.Alexander Kanovits7
10.Katarína Klabníková7
10.Róbert Kočergin7
10.Tomas Kuric7
10.Marian Michalov7
10.Stanislav Mikuláši7
10.Tomas Nemethy7
10.Michal Považan7
10.Mária Sivoková7
10.Melinda Szajkóová7
10.Martina Zuffova7
11.Šata Andrej6
11.Daniela Grznarik6
11.Róbert Holička6
11.Andrea Hornáčková6
11.Peter Lenčéš6
11.Michal Mecir6
11.Jana Mikulikova6
11.Júla Remáková6
11.Mária Svitaňová6
11.Adrián Trančík6
11.vladimir turansky6
11.Miroslava Vargova6
12.Erich Centár5
12.Monika Čemezová5
12.Richard Drutarovský5
12.Paulina Kerni5
12.Tomas Kollar5
12.Peter Palčák5
12.Marian Slivos5
12.Tatiana Štibelová5
12.Jarasová Viera5
12.Tatiana Vrbová5
12.Jakub Vrlák5
13.Peter Bors4
13.Michal Gajdúšek4
13.Gabriel Sabo4
13.Adrián Švec4
14.Katarína Gajdošíková3
14.Miroslav Hirjak3
14.Simon Summerling3
15.Anna Urbasikova2
16.Michal Fraňo1
16.Martin Ostrochovsky1
16.Ľubica Pargáčová1
16.Andrej Petrík1
17.Michal Alušík-1
17.Filip Cieker-1
Partner súťaže
SMA