Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Advokáti majú monopol na obhajobu v trestnom konaní

11.07.2016, 05:00 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Som obvinený zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1 a 3 Trestného zákona. Nie je mi jasné, či si môžem zvoliť obhajcu z radov advokátov, alebo mi ho určí súd. Ak mi medzičasom advokáta určí súd, môžem si zvoliť nového obhajcu, alebo prichádza do úvahy aj taká možnosť, že by som sa obhajoval sám? Musím súhlasiť so zastupovaním advokáta advokátskym koncipientom na hlavnom pojednávaní?

  • Tlačiť
  • 0

Podľa § 36 Trestného poriadku obhajcom v trestnom konaní môže byť len advokát, teda právnik zapísaný  zozname advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (SAK). Advokát má monopol na poskytovanie právnych služieb a obhajobu obvinených v trestnom konaní. 

Advokátsky koncipient

Pri úkonoch trestného konania sa advokát môže dať zastúpiť advokátskym koncipientom v prípade splnenia 3 podmienok. Obvinený ako klient musí súhlasiť so zastúpením advokáta advokátskym koncipientom, pričom mandátom je substitučné plnomocenstvo v písomnej forme. 

Advokátsky koncipient by mal mať podľa smerníc SAK minimálne 6-mesačnú právnu prax advokátskeho koncipienta, v čase keď zastupuje obvineného na hlavnom pojednávaní samostatne. Zákon vylučuje advokátskeho koncipienta z obhajoby závažnejších trestných činov. 

Advokátsky koncipient môže v súdnom konaní v trestnej kauze zastupovať obvineného v prípade, ak ide o konanie o prečine. Prečinom je trestný čin, za ktorý Trestný zákon stanovuje maximálny trest odňatia slobody 5 rokov. 

Advokátsky koncipient musí byť právnik, držiteľ magisterského vysokoškolského diplomu v študijnom odbore právo, zamestnaný v riadnom pracovnom pomere v advokátskej kancelárii  a  zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedeného SAK. V súčasnosti platná legislatíva vyžaduje 5-ročnú právnu prax advokátskeho koncipienta, pričom existuje iniciatíva na navrátenie predtým platnej 3–ročnej právnej praxe.

Voľba obhajoby

Rozumieme, že ste obvinený zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1 a 3 Trestného zákona. Za spáchanie tohto trestného činu hrozí obvinenému trest odňatia slobody v rozpätí 4 – 10 rokov. 

Ako obvinený si môžete logicky zvoliť advokáta ako obhajcu v trestnom konaní, je to vaša slobodná voľba. Je to odzrkadlenie ústavou garantovaného práva na obhajobu v trestno-právnej praxi. Obvinený môže mať dokonca v trestnom konaní viac obhajcov. 

Mandátom, na základe ktorého koná advokát v mene a na účet obvineného, je písomné plnomocenstvo. Odporúčame vám aj uzatvorenie písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

Ak sa advokát nechá ďalej zastupovať advokátskym koncipientom, tento musí predložiť substitučné plnomocenstvo. Obvinený má pokiaľ ide o zastupovanie obhajcu advokátskym koncipientom právo veta. Vyplýva to z § 36 ods. 2 Trestného poriadku podľa, ktorého sa obhajca môže dať zastúpiť advokátskym koncipientom, ak s tým obvinený súhlasí. 

Vo vašom prípade nie je možné, aby obhajcu zastupoval na hlavnom pojednávaní advokátsky koncipient. Dôvod je, že advokátsky koncipient môže zastupovať v konaní pred súdom obvineného podozrivého zo spáchania trestného činu, za ktorý hrozí maximálne 5-ročný trest odňatia slobody. Lenže v popisovanom prípade môže byť uložený trest odňatia slobody v rozpätí 4 – 10 rokov. Preto musí obvineného zastupovať na hlavnom pojednávaní advokát alebo sa obvinený môže zastupovať sám.

Inštitút povinnej obhajoby je zakomponovaný do § 37 Trestného poriadku. Obvinený musí mať obhajcu v prípravnom konaní v 5 prípadoch: 

a) je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, 

b) je pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, 

c) ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine (minimálna sadzba trestu odňatia slobody 10 rokov), 

d) ide o konanie proti mladistvému alebo 

e) konanie proti ušlému. 

Bol som svedkom ustanovenia obhajcu obvinenému, ktorý nebol schopný náležite sa obhajovať, pretože bol analfabet a nevedel čítať a písať. 

Pokiaľ ide o odpoveď na položenú otázku, v danom prípade nenastupuje povinná obhajoba. Obvinenému hrozí maximálny trest odňatia slobody 10 rokov, pričom pri povinnej obhajobe sa vyžaduje minimálna sadzba trestu odňatia slobody v tejto výške. 

Predpokladáme, že ostatné prípady ustanovenia advokáta ex offo neboli naplnené, najmä že ako obvinený nie ste mladistvý, nie ste vo väzbe ani vo výkone trestu odňatia slobody.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Súvisiace články

Pokuta za rýchlu jazdu skončila na súde. Môžem sa obhajovať sám?

Pokuta za rýchlu jazdu skončila na súde. Môžem sa obhajovať sám? Poradňa

Zastúpenie advokátom nie je nutné vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo vo veciach priestupkov 1

Daňový úrad neakceptoval elektronicky podané odvolanie

Biotémy letia aj na Instagrame

Kofola sa na Slovensku pustila do farmárčenia. V Rajeckej doline pestuje bylinky

Ako Korbačkovi padol do oka rezort Michaela Douglasa na Bermudách

Diskusia (0 reakcií)