Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Aké účtovníctvo vedie občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb

19.07.2017, 05:00 | Ing. Tomáš Ráno, daňový poradca, SOLIDITA

Naše občianske združenie doteraz účtovalo v sústave jednoduchého účtovníctva. Požiadali sme však o vydanie živnostenského oprávnenia. Pokiaľ bude činnosť vykonávaná na živnosť, je nutné prejsť na podvojné účtovníctvo. Neviem si totiž vyložiť zákon, keďže zákon za podnikanie považuje sústavne vykonávanú činnosť. Naše občianske združenie pritom vykonáva činnosti dobrovoľne bez finančnej odmeny ako sú zdravotné dozory, ukážky prvej pomoci pátrania po nezvestných a podobne. Na živnostenské oprávnenie máme záujem poskytovať len sociálne služby. Ako teda účtovať?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Podľa ustanovenia §9 ods.2., písm. c) zákona o účtovníctve môže občianske združenie viesť jednoduché účtovníctva v tom prípade, ak nepodniká a ďalej vtedy, ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 000 eur a nie je subjektom verejného záujmu. 

Pokiaľ si vaše občianske združenie vybavuje živnostenské oprávnenie na časť svojich činností, tak ide o podnikanie podľa Živnostenského zákona,  a v tom prípade musí viesť podvojné účtovníctvo.

Živnostenský zákon uvádza aj výnimky, kedy nejde o živnosť. Podľa ustanovenia §3 ods. 1,písm.d) bod 12  tohto zákona  medzi ne patrí aj napr. vykonávanie činnosti sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu, ktorým sa rozumie Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci. 

Tu sú vymedzené činnosti, ako je napríklad sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, alebo sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách , kde patrí napr. prevencia proti vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život, zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb , riešenie krízovej sociálnej situácie, prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny a zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.  

Pokiaľ teda v rámci vašich sociálnych služieb by ste poskytovali len horeuvedené služby podľa vyššie citovaných zákonov, tak na tieto služby sa nevzťahuje povinnosť prevádzkovať živnosť a môžete aj naďalej viesť jednoduché účtovníctvo.

Podľa môjho názoru zdravotné dozory a ukážky prvej pomoci pátrania po nezvestných pod túto výnimku nespadajú, a tak živnosť respektíve podvojné účtovníctvo musí  občianske združenie viesť. To by vám mala definitívne potvrdiť konzultácia s advokátom, ktorý vami uvádzaný predmet podnikania vylúči alebo zaradí  medzi výnimky v rámci živnostenského zákona. 

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy občianske združenie, poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)