Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako fakturovať príjem tovaru z ČR na Slovensko?

21.01.2015, 05:40 | Ing. Tomáš Ráno, konateľ, audítor a daňový poradca v spoločnosti SOLIDITA

Som SZČO so sídlom na Slovensku a nie som platiteľom DPH. Budem nakupovať tovar v ČR od českej SZČO, tiež neplatiteľa DPH. Tovar prevezmem osobne v ČR a zaplatím v hotovosti . Následne ho budem posielať prostredníctvom českej prepravnej firmy slovenskému zákazníkovi – platiteľovi DPH. Prepravu budem raz hradiť ja priamo v ČR v hotovosti, v druhom prípade prepravu bude hradiť zákazník pri prevzatí tovaru. Aké sú moje povinnosti čo sa týka fakturácie v súvislosti s DPH? Mám povinnosť sa v tomto prípade registrovať pre DPH na Slovensku?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Keďže budete prijímať službu od českého prepravcu, ktorý vám ju bude fakturovať, musíte sa zaregistrovať na DPH na Slovensku podľa §7a zákona č. 222/2014 o dani z pridanej hodnoty (ZDPH). Tento paragraf hovorí  o nutnosti registrácie práve z titulu nadobudnutia služieb z iného členského štátu - vo vašom prípade služby prepravy.

Registrácia z titulu nadobudnutia služby

 To znamená, že český prepravca vystaví faktúru bez českej DPH, uvedie na nej vaše IČ DPH  a vy ako príjemca služby zdaníte túto službu slovenskou daňou, nakoľko ste osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.3. ZDPH. Odpočet DPH na vstupe sa uplatniť nedá, nakoľko hore zmienenou registráciou (podľa § 7a) sa nestávate platiteľom DPH. 

Vašou povinnosťou je zdaniť toto nadobudnutie služby, podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa bude uskutočňovať toto nadobudnutie služby z členského štátu a zaplatiť daň do 25. dňa mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k nadobudnutiu služby. 

V prípade kúpy tovaru platí , že pokiaľ nadobúdate tovar z iného členského štátu, ktorý presiahne v kalendárnom roku hodnotu 14 000 EUR za všetky takto nadobudnuté tovary, mali by ste sa zaregistrovať podľa §7 ZDPH a to ešte predtým, než nadobudnete tovar, ktorý by už presiahol limit 14 000 EUR. 

Keďže by ste sa ale už predtým zaregistrovali podľa §7a (z titulu nadobudnutia služieb z členského štátu), už sa nemusíte znova registrovať podľa §7 (z titulu nadobudnutia tovaru z členského štátu v sume aspoň 14.000 EUR). 

Ďalší paragraf §11 ods. 2. písm. b) ZDPH  zasa hovorí, že nadobudnutie tovaru z členského štátu je predmetom dane v SR iba v prípade, ak zahraničný dodávateľ tovaru je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte (t. j. v ČR). 

Ako postupovať

Ak nie je zahraničný dodávateľ identifikovaný v inom členskom štáte, takéto dodanie tovaru nie je predmetom dane v SR a vy, ako slovenská SZČO nemáte povinnosť takéto dodanie zdaniť na Slovensku. 

To znamená, že česká SZČO vám vystaví faktúru bez českej dane a vy ju na Slovensku nemusíte dodaňovať slovenskou daňou, pretože takéto dodanie nie je predmetom dane v SR (podľa § 11, ods.2. písm. b)). Taktiež nebudete uvádzať DPH vo vašich vyšlých faktúrach pre slovenských zákazníkov, nakoľko nie ste platiteľom dane, ale ste len registrovaná SZČO pre daň podľa §7. 

Dodávateľ platiteľom DPH

Iná situácia by nastala, ak by sa tento český dodávateľ SZČO  stal platiteľom dane v Česku, prípadne by ste objednali tovar od iného českého dodávateľa, ktorý by bol v Česku registrovaný pre DPH. V tom okamihu by dodanie takéhoto tovaru na Slovensko bolo predmetom dane v SR  a to podľa § 11, ods. 2  ZDPH. Vy by ste museli takéto nadobudnutie tovaru zdaniť slovenskou daňou. 

Museli by ste poskytnúť českému dodávateľovi vaše  IČ DPH, ktoré by ste nadobudli v rámci registrácie podľa § 7a (titul nadobudnutie služby z členského štátu). Zdaniť tento tovar máte na základe ustanovenia § 69, ods. 6 ZDPH,  a to bez ohľadu na to, či dosiahnete v kalendárnom roku limit 14 000 EUR alebo nie, pretože tento limit sa vzťahuje  na samotnú registráciu ako takú. 

Právo na odpočet DPH na vstupe by vám v tomto prípade nevznikol, nakoľko nie ste platiteľ DPH, ale ste iba zaregistrovaný pre DPH podľa §7a z titulu nadobudnutia služby z členského štátu. Ani pri tejto variante by ste neuvádzali na vami vystavené faktúry pre slovenských zákazníkov slovenskú DPH, pretože nie ste platiteľom DPH, alebo iba zaregistrovaný pre DPH podľa §7a ZDPH z titulu nadobudnutia služby.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)