Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako môže eseročka zamestnať živnostníka

13.02.2009, 14:07 | Daniela Ježová

Zmluvný vzťah možno „ušiť“ na mieru inominátnym kontraktom podľa požiadaviek.

  • Tlačiť
  • 0
  • Som majiteľom a konateľom eseročky poskytujúcej služby a chcem, aby pre mňa pracoval nový človek (SZČO). Na starosti by mal akvizície so špecifikovanou odmenou, ako aj podielom na tržbách. Zároveň by mal zabezpečiť aj dodávku našich služieb s odmenou definovanou fixne. Nechcem ho zamestnať kvôli odvodom a ako SZČO si odvody hradí sám. Aký typ zmluvy s ním musím uzatvoriť , aby bola zabezpečená ochrana spoločnosti pred jeho prípadným konkurenčným konaním (poskytujeme know-how) a bolo by veľmi nevhodné, ak by po čase odišiel a založil si konkurenčnú firmu. Rozmýšľam nad mandátnou zmluvou, prípadne nad dvomi zmluvami, kedy by jedna riešila akvizície a druhá organizáciu práce. Neviem ale posúdiť, do akej miery by mohol nový pracovník (SZČO) udeľovať príkazy ostatným zamestnancom spoločnosti.

Vzťah spoločnosti s ručením obmedzeným so SZČO bude podliehať úprave Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb v platnom znení. Čo sa týka výberu typu zmluvy navrhovala by som, aby ste so SZČO uzatvorili tzv. inominátny kontrakt.

Ide o zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia účastníci môžu uzatvoriť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Musia v tomto prípade určiť predmet zmluvy veľmi zrozumiteľne a určito.

Ide o zmluvy šité na mieru účastníkom zmluvného vzťahu a ich požiadavkám. V týchto zmluvách si môžu prakticky upraviť čokoľvek čo považujú pre ich zmluvný vzťah za dôležité.

Tento druh zmluvy by som nazvala zmluvou o spolupráci. V nej by boli upravené tak akvizície odmeňované podielovo, ako aj dodávku služieb s fixnou odmenou. Tiež je možné v nej upraviť podmienky zákazu konkurencie aj po dobu po ukončení vášho zmluvného vzťahu.

Ochranu vášho know-how by bolo možné zabezpečiť zaviazaním SZČO povinnosťou mlčanlivosti pod hrozbou vysokej zmluvnej pokuty a taktiež by ste ho mohli oboznámiť s tým, že ide o obchodné tajomstvo, ktoré je chránené aj podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Pri formulovaní inominátnej zmluvy je potrebné dbať na to, aby bol v nej obsiahnutý zmluvný vzťah komplexne, keďže v tomto prípade vás nechránia zákonné ustanovenia, podľa ktorých by sa spravovali tie časti zmluvného vzťahu, ktoré si v zmluve neupravíte.

Čo sa týka pokynov pre ostatných zamestnancov, navrhujem vydať interný predpis vo vašej spoločnosti, prípadne splnomocniť danú SZČO na vydávanie pokynov zamestnancom. Potom budú pokyny vydané SZČO pre zamestnancov záväzné.

Autorka je advokátka.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)