Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako sa zdaní nepeňažná výhra

20.02.2018, 05:00 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Popri zamestnaní podnikám ako herec. Ročne popri zamestnaní zarobím na faktúru 5 000 eur. Minulý rok som okrem toho vyhral dovolenku v hodnote 5 600 eur. Ako sa výhra zdaňuje? Bude zdaňovaná spolu s mojim príjmom za faktúry a teda budem musieť platiť sociálne poistenie?

  • Tlačiť
  • 5

Daňové priznanie si musíte podať sám, keďže ste mali príjem z výhry a aj z podnikania ako herec. Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov podané za príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, alebo zo zdrojov v zahraničí.

Pri poskytnutí nepeňažnej ceny alebo výhry je prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora alebo poskytovateľa. Ak je v cene z verejnej súťaže zahrnutá aj odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrnie do príjmov z použitia diela.

Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, okrem ceny zo športových súťaží prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Do daňového priznania musíte teda dať a aj zdaniť sumu 5 250 eur. Ak príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa totiž zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur. Základom dane z tohto druhu príjmu sú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.

V súlade s §13 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení je poistenec povinný platiť odvody na zdravotné poistenie aj z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, to je aj z ostatných príjmov, medzi ktoré patrí aj vaša nepeňažná výhra.

Z nepeňažnej výhry teda musíte odviesť 19-percentnú daň a zároveň sadzbu poistného vo výške 14 percent do zdravotnej poisťovne. Sociálne odvody sa z výhry neplatia.

Výherná spoločnosť nahlási výhercu na daňový úrad a ten informáciu posúva do zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa urobí ročné zúčtovanie a pošle ho výhercovi.

  • Tlačiť
  • 5

Tagy poradňa, výhra