Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako si udržať kľúčových zamestnancov

20.07.2009, 15:01 | Daniela Ježová

Firma môže
z najdôležitejších pracovníkov spraviť prokuristov.

  • Tlačiť
  • 3
  • Som jediným majiteľom s.r.o. a chcel by som kľúčových ľudí viac zainteresovať na celkovom živote spoločnosti. Pozná naša legislatíva niečo ako partnerskú zmluvu? Ide mi o to, že by som chcel, aby títo ľudia boli s firmou viac spojení (podiel na zisku, vyššie postavenie oproti štandardným. zamestnancom a pod.), ale nechcem z nich robiť hneď spoločníkov. Prípadne je možné spoločníka obmedziť v čase - teda že bude spoločníkom len kým bude pre firmu aktívne pracovať, prípadne na dobu napr. 5 rokov. Ako mi odporučíte riešiť takúto situáciu?

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa prostredníctvom partnerskej zmluvy stane daná osoba vašim obchodným partnerom, čiže spoločníkom v spoločnosti. Aby bola daná osoba plnohodnotným partnerom musela by vlastniť určitý obchodný podiel, čiže časť základného imania spoločnosti.

Pri vašich požiadavkách existuje možnosť, že danú osobu ustanovíte za prokuristu a v zmluve, ktorú uzatvoríte s prokuristom upravíte s ním osobitné podmienky (napr. podiel na zisku). Prokurista je osobou, ktorá je oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti, pričom nie je oprávnená scudzovať nehnuteľnosti. V prípade ak nemáte záujem na tom, aby prokurista konal samostatne, môžete upraviť spôsob jeho konanie v mene spoločnosti tak, že prokurista musí podpisovať za spoločnosť vždy spolu s konateľom spoločnosti. Výhodou je, že prokuristu je možné odvolať rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti (napr. ak ukončíte s prokuristom pracovný pomer, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov).

Osobu môžete ustanoviť aj za konateľa spoločnosti, pričom mám za to, že riešenie prostredníctvom prokuristu by bolo vo vašom prípade vhodnejšie.

Existuje aj ďalšia možnosť riešenia vašej požiadavky, a to prostredníctvom zmluvy o spolupráci, ktorá by upravovala tieto nadštandardné vzťahy medzi spoločnosťou a danou osobou, pričom v tomto prípade by daná osoba nemohla byť zamestnancom spoločnosti alebo musela by byť podnikateľom, čiže by to musela byť niektorá z obchodných spoločností alebo živnostník.

Autorka je advokátka.

Právna poradňa: Používatelia s prístupom do Zóny eTREND môžu zadať otázku spolupracujúcim právnikom na účet vydavateľa.


  • Tlačiť
  • 3