Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako vyplatiť podiely na zisku z minulých rokov

23.04.2013, 05:40 | Monika Barlíková, Tax Assistant, Mazars

Podiely na zisku eseročky sa nemôžu rozdeliť, ak je vlastné imanie spoločnosti podľa účtovnej závierky záporné

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Eseročka s jedným spoločníkom vykázala v roku 2010 zisk 4 800 eur. Tento bol v účtovníctve preučtovaný na nerozdelený zisk minulých období na účet 428. V závierke roku 2011 dosiahla účtovnú stratu vo výške 4 700 eur a súčet základného imania a fondov bol menší ako vlastné imanie o 150 eur. Účtovný zisk za rok 2012 vyšiel 630 eur. Nakoľko za rok 2010 sa ešte neodvádza zdravotné poistenie z podielov na zisku, je možné spoločníkovi vyplatiť podiel 4 800 eur v roku 2012 alebo v ďalších obdobiach? Ako to účtovne vyriešiť?

Podľa Obchodného zákonníka prijatie rozhodnutia o rozdelení zisku patrí výlučne do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Výnimkou je jednoosobová spoločnosť, kedy pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník svojim rozhodnutím.

Na základe takéhoto rozhodnutia spoločník schváli účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012, schváli rozdelenie (zaúčtovanie) zisku za rok 2012 a môže schváliť aj rozdelenie zisku z minulých rokov – 2010 (ale nemusí, môže o nich rozhodnúť až v ďalších rokoch).

Spoločník musí zisk spoločnosti po zdanení za rok 2012 najskôr použiť na:

  • doplnenie rezervného fondu, ak mu to vyplýva zo zakladateľskej listiny (MD 431 - Hospodárenia v schvaľovaní / Dal 421 – Zákonný rezervný fond)
  • započítanie straty z minulých rokov (MD 431 - Hospodárenia v schvaľovaní / Dal 429 - Neuhradená strata minulých rokov) - zníži sa strata z roku 2011.

Ak by chcel spoločník vyplácať podiely na zisku z minulých rokov (2010), musí najskôr rozhodnúť o zúčtovaní nerozdeleného zisku z roku 2010 voči strate z roku 2011 (MD 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov / Dal 429 - Neuhradená strata minulých rokov).

Ak dodržíte uvedený postup, až potom sa môže rozhodnúť o vyplatení podielov na zisku zo zostatku z roku 2010 (MD 431 - Hospodárenia v schvaľovaní  / Dal 364 – Záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku).

Treba mať na pamäti, že podiely na zisku spoločnosti sa nemôžu rozdeliť, keď vlastné imanie spoločnosti podľa schválenej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku vyplatenia podielov, záporné.

V zmysle zákona o dani z príjmov sa podiely na zisku z hospodárskeho výsledku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2004 a neskôr nezdaňujú. Na základe uvedeného, podiely na zisku za rok 2010 vyplatené spoločníkom nie sú predmetom dane.

Od roku 2011 bola zavedená povinnosť platiť zdravotné odvody z vyplatených podielov na zisku (z dividend). Podľa zákona o zdravotnom poistení sa prvýkrát povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1. januári. 2011. Do príjmov z dividend nevstupujú dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobia do 31. decembra 2010. Nie je podstatné, v ktorom období dôjde k výplate dividend.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - eTREND.sk

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)