Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako zakladá živnosť cudzinec na Slovensku

09.08.2017, 05:00 | JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, managing partner, alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Občan Ukrajiny si chce na Slovensku založiť živnosť. Po požiadaní o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania, musí okrem iného určiť aj svojho zodpovedného zástupcu na Slovensku. Ako zákonný zástupca by vystupovala družka cudzinca. Keďže nejde o manželský pár, musí to byť formou pracovného pomeru. Je nutné uzatvoriť pracovný pomer a ak áno, môže trvať obmedzenú dobu? Lenže firma bude zapísaná v obchodnom registri až po udelení prechodného pobytu a dovtedy firma nemôže zamestnať zákonného zástupcu. Podľa našich zistení, ak bude udelené povolenie na prechodný pobyt, podnikateľ-cudzinec už nepotrebuje zákonného zástupcu. Ako je to pri zakladaní živnosti pre cudzinca?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Živnosťou sa chápe sústavná činnosť prevádzkovaná fyzickou osobou samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone. Osoba, ktorá má záujem prevádzkovať činnosť, ktorá spĺňa znaky živnosti, musí požiadať o živnostenské oprávnenie.

Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie.

Živnosť zahraničnej osoby

Zahraničná osoba môže prevádzkovať živnosť v zásade za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba ale musí sa povinne zapísať do obchodného registra (okrem osôb s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ a OECD). S účinnosťou od 1.1.2014 je poplatok za zápis cudzinca (fyzickej osoby) do obchodného registra vo výške 165,50 EUR. V prípade, ak sa návrh podáva elektronicky, poplatok sa znižuje na polovicu, t.j. na čiastku vo výške 82,75 EUR. Obchodný register má na rozhodnutie lehotu 2 pracovných dní od podania návrhu a zaplatenia súdneho poplatku. 

Oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky tak vzniká až zápisom do obchodného registra. S týmto je spojené oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby zapísanej do obchodného registra zamestnávať napr. aj zodpovedného zástupcu. Pred tým ako dôjde k udeleniu živnostenského oprávnenia a zápisu do obchodného registra nemôže zahraničná fyzická osoba vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť a taktiež zamestnávať akúkoľvek fyzickú osobu.

Zodpovedný zástupca

Pri ohlasovaní voľných živností je potrebné na strane 2 formulára na ohlásenie živnosti zahraničnej fyzickej osoby ustanoviť vedúceho podniku zahraničnej osoby, ktorým musí byť osoba s trvalým pobytom na Slovenku. Pri ohlasovaní remeselných alebo viazaných živností sa ustanovuje povinnosť udelenia súhlasu zodpovedného zástupcu. 

Zodpovedný zástupca musí mať prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, a musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (odborná alebo iná spôsobilosť, pričom každá viazaná ako i remeselná živnosť priamo špecifikuje jednotlivé požiadavky na odbornú a inú spôsobilosť). 

Pokiaľ bol však ustanovený zodpovedný zástupca (prípadne bol daný výlučne jeho súhlas) výlučne z dôvodu, že zahraničná fyzická osoba nemala na Slovensku povolenie na pobyt, po získaní tohto povolenia môže zodpovedného zástupcu zrušiť. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie je potrebné oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) alianciaadvokátov

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)