Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako získať potvrdenie o daňových nedoplatkoch

21.01.2019, 04:55 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Sme spoločnosť zaoberajúca sa inštaláciou technológie energetickej efektívnosti. V súčasnosti sa zaujímame o jeden verejný tender na realizáciu opatrení energetickej efektívnosti v budovách v zahraničí. Vyhlasovateľ verejného obstarávania ako aj majiteľ budovy je verejná inštitúcia. Jednou z podmienok tendra je predloženie potvrdenia o neexistencii daňových nedoplatkov. O takéto potvrdenie sme požiadali predpísaným spôsobom a daňový úrad nám takéto potvrdenie aj vydal. Problém je, že v podmienkach verejného obstarávania je podmienka, že uvedené potvrdenie bude vydané ku konkrétnemu dňu, avšak nám daňový úrad vydal takéto potvrdenie na základe našej žiadosti k inému dátumu (rozdiel je 10 dní). V zmysle našej komunikácie so správcom dane ako aj daňovým úradom, DÚ nevie vydať takéto potvrdenie ku konkrétnemu dňu, ale len na základe žiadosti v termíne keď uvedenú žiadosť vybaví. Existuje v platnej slovenskej legislatíve možnosť vydať uvedené ku konkrétnemu dátumu, určenému v žiadosti, alebo nie?

  • Tlačiť
  • 0

S otázkou sme oslovili Finančnú správu. Podľa ustanovenia  § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok) miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave jeho osobného účtu. Na tento účel sa za daňový nedoplatok  považuje  aj daňový nedoplatok postúpený  podľa  § 86, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol.

Daňový poriadok v ďalších ustanoveniach sa už podmienkam vydávania potvrdení daňovým subjektom už nevenuje. Zo systémov Finančnej správy je však možné v niektorých špecifických prípadoch vystaviť potvrdenie aj k dátumu uvedenému v žiadosti daňového subjektu.

Odporúčame vám kontaktovať priamo Finančnú správu prostredníctvom e-mailu info@financnasprava.sk. Tá sľubuje, že vďaka podrobnejšie poskytnutým informáciám vie vašu konkrétnu situáciu preveriť a navrhnúť možnosti riešenia.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, nedoplatok, poradňa

Diskusia (0 reakcií)