Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako zrušiť trvalý pobyt

08.08.2011, 07:00 | Mgr. Táňa Šefčíková, advokátka TSB Attorneys

Právna poradňa eTRENDU

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

pravna_pytajtesa

pravna_odpovede

Na Slovensku by som si chcel zrušiť trvalý pobyt, nakoľko už viacero rokov bývam i pracujem v Čechách. Ako a kde ho môžem zrušiť?    

Povinnosti súvisiace s hlásením trvalého pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR. Od 1.7.2006 sa trvalý ako aj prechodný pobyt hlási v tzv. ohlasovniach, ktorými sú obec, respektíve mesto (obecný a mestský úrad) alebo mestská časť v prípade miest Bratislavy a Košíc. 

V súlade s týmto zákonom občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo tam žiť, je povinný ešte pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, kde sú vedené jeho údaje. Aj v prípade ak sa občan nechce odhlásiť z trvalého pobytu, ale má v úmysle zostať v zahraničí na dobu dlhšiu ako 90 dní, je povinný pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť. Zákon však neupravuje žiadne sankcie za porušenie týchto povinností.

Vo Vašom prípade tomu rozumieme tak, že ste svoj pobyt v SR pred odchodom do zahraničia neodhlásili. V prípade, ak sa počas Vášho pobytu v zahraničí rozhodnete skončiť svoj trvalý pobyt na Slovensku, môžete ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Následne zastupiteľský úrad alebo splnomocnený zástupca doručia príslušnej ohlasovni pobytu Váš odhlasovací lístok. Váš podpis na odhlasovacom lístku musí byť úradne osvedčený (z tohto dôvodu by bolo vhodné opatriť aj samotnú plnú moc pre zástupcu Vašim osvedčeným podpisom, aj keď zákon túto požiadavku neupravuje). Odhlasovací lístok by mal obsahovať štát a miesto Vášho súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Zo znenia zákona tomu rozumieme tak, že odhlásenie pobytu prostredníctvom zastupiteľského úradu prípadne splnomocneného zástupcu je upravené len ako možnosť ako odhlásiť pobyt, a to za účelom uľahčenia takéhoto postupu pre občana, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. Vychádzajúc z tohto účelu, ktorý zákonodarca pravdepodobne sledoval, nevidíme problém v tom, aby samotný obecný úrad na Slovensku zabezpečil odhlásenie na základe Vašej priamej účasti na úrade, keďže je takáto možnosť daná Vami splnomocnenému zástupcovi. Takýto výklad zákona úradom považujeme za veľmi rigidný a podľa nášho názoru úrad nepostupoval správne. Avšak za účelom vyhovenia konkrétnemu úradu, bude pravdepodobne účelné, aby ste navštívili zastupiteľský úrad SR v Čechách prípadne písomne splnomocnili konkrétnu osobu na zabezpečenie odhlásenia. 

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

tsb_logo

Zdroj: logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)