Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Aktivácia e-schránok sa opäť odkladá. Firmy dostali čas do júla

30.11.2016, 14:03 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Firmy sa už nemusia ponáhľať s vybavovaním občianskeho preukazu s čipom, ktorý im umožní dostať sa do svojej elektronickej schránky. Vláda v stredu predĺžila termín aktivácie schránky do júla budúceho roku.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Kabinet schválil novelu zákona o e-Governmente. Ten teraz v skrátenom konaní, teda bez toho, aby išiel do pripomienkového konania, prerokuje parlament, keďže má začať platiť 31. decembra.

Podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho o posunutie automatickej aktivácie schránok požiadala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). „Nie je možné túto situáciu administratívne a ani fyzicky zvládnuť. Preto som navrhol presunúť termín,“ vysvetlil ešte v utorok po rokovaní s P. Pellegrinim predseda SOPK Peter Mihók.

Druhá zmena

V súčasnosti platí, že elektronická schránka sa má aktivovať spolu s jej zriadením, čo môže byť aj v deň vzniku firmy. V novele sa zavádza pravidlo desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako správca elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ.

Znamená to toľko, že ak sa štatutár do schránky prvýkrát prihlási a uplynie od prihlásenia desiaty deň, je aktivácia ukončená a do schránky je už možné elektronicky doručovať.

Oneskorená kampaň

Povinnosť firiem komunikovať s úradmi elektronicky zaviedla vláda v legislatíve už pred tromi rokmi. Elektronickú schránku si musia aktivovať iba právnické osoby, teda firmy uvedené v obchodnom registri. Netýka sa to teda občianskych združení, neziskových organizácií či živnostníkov.

Nie je to prvý raz, čo sa predlžoval termín aktivácie elektronickej schránky. Pôvodne mali začať firmy komunikovať cez schránky od júla tohto roka.

Neprehliadnite

Na Slovensku je evidovaných 248 000 právnických osôb. Štát ich chcel rozhýbať kampaňou, firmy oslovil listom. Tieto aktivity však prišli neskoro. Štatutári firiem si začali vybavovať preukazy až posledné štyri týždne. Ministerstvo vnútra muselo riešiť aj to, že v klientskom centre v Bratislave sa minuli čítačky. Pracovníci centra nestíhali fyzicky vybavovať žiadosti o občianske preukazy.

Elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK), bez ktorých sa štatutári firiem do schránky nedostanú, má v súčasnosti len štvrtina konateľov firiem. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zverejnila informáciu, že k 28. novembru sa zvýšil počet aktivovaných schránok právnických osôb na 17 800, čo oproti októbru predstavuje nárast o sto percent. Občiansky preukaz s čipom a aktivovaný BOK má niečo viac ako 56 500 štatutárov z celkového počtu 211 800 štatutárov.

Na čo je to vlastne dobré

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová upozorňuje na to, že schránky majú slúžiť na elektronickú komunikáciu s úradmi, ale úrady ju neplánujú využívať.

„Podnikateľ, respektíve zamestnávateľ, ktorý sa s nikým nesúdi a neuchádza sa o verejné či štátne zákazky, komunikuje s Finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Spomedzi týchto inštitúcií bude štátom zriadené elektronické schránky využívať iba Sociálna poisťovňa. Zmysel schránok, ktoré si podnikatelia musia povinne aktivovať a ktoré im mali uľahčiť život, sa tak stráca,“ upozorňuje a pýta sa, čo je dôvodom tejto nemalej investície zo strany štátu, ak ju samotné inštitúcie neplánujú používať.

Väčšina štátnych úradov využíva výnimku zo zákona a na budúci rok elektronické schránky nebudú používať. Finančná správa už dávnejšie oznámila, že bude aj naďalej komunikovať s platiteľmi dane z pridanej hodnoty cez vlastný portál a teda žiadne úradné dokumenty nebude posielať do elektronických schránok. Postupne chce prejsť na obojstrannú elektronickú komunikáciu s podnikateľmi, ale opäť na svojom vlastnom webe. Táto je a bude dostupná na základe uzatvorenej dohody o elektronickej komunikácii.

Zdravotné poisťovne majú vlastný elektronický systém, ktorý chcú aj naďalej používať. Zamestnávatelia si budú aj po novom roku plniť svoje povinnosti prostredníctvom webstránok jednotlivých poisťovní, kde budú dostupné naďalej aj napríklad ročné zúčtovania zdravotného poistenia.

Úspora na poplatkoch

Generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár hovorí, že elektronická komunikácia so štátom ušetrí čas i finančné prostriedky a prináša viacero výhod.

„Ak podanie zašlete elektronicky a autorizujete ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, zníži sa vám poplatok o polovicu. Rovnako môžete podanie zrealizovať ktorýkoľvek deň a z ktoréhokoľvek počítača (potrebujete prístup na internet a príslušný softvér), neobmedzujú vás úradné hodiny," uvádza niekoľko výhod využívania elektronickej schránky.

Elektronicky je v súčasnosti možné vybaviť návrh na zápis, zmenu, výmaz údajov z obchodného registra, výpis, odpis z registra trestov, koncesiu na taxislužbu, povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, služby živnostenského registra, ale aj žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla. Takisto je možné podať žiadosť o úradný výpis (duplikát) matričného dokladu, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte, podať žiadosť o prídavok na dieťa alebo o príspevok na starostlivosť o dieťa či získať informácie o vyplatených sociálnych dávkach.

Celkovo je k dispozícii 1 400 elektronických služieb a občania a podnikatelia môžu zasielať podania elektronicky viac ako 6 200 orgánom verejnej moci. Zoznam elektronických služieb si občan vie vyhľadať priamo na portáli verejných služieb v časti „Nájsť službu“, kde zadaním názvu subjektu získa zoznam služieb, ktoré daný orgán verejnej moci vykonáva elektronicky.

„Sme si vedomí komplikovanejšej práce s portálom, NASES ale postupne zapracováva zjednodušenia pri jeho používaní. Zjednodušili sme nastavenie notifikácii na SMS alebo email, zaviedli automatickú detekciu operačného systému užívateľa a pracujeme i na zavedení ďalších výhod, napríklad na možnosti zaplatiť za službu platobnou kartou," dodal na záver N. Molnár. 

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Tagy Ján Machaj, školstvo, školy, učitelia