Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vybrali byrokratický nezmysel roka 2016

30.12.2016, 20:00 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Byrokratickým nezmyslom roka 2016 je na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov overovať si, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Táto povinnosť platí od 18. júna. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné.

  • Tlačiť
  • 3

Táto povinnosť získala 22 percent hlasov zo 49 nominovaných opatrení v ankete, ktorú organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska, Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovak Business Agency.

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 8. do 29. decembra a zapojilo sa doň celkovo 1151 podnikateľov.

Na druhom mieste zákon o odpadoch

S tesným výsledkom na druhom mieste so ziskom 21 percent hlasov skončila jedna z povinností ilustrujúca absurdné ustanovenia nového zákona o odpadoch. Podľa tohto zákona sa v roku 2016 stala väčšina podnikateľov výrobcom obalových či neobalových výrobkov, aj keď v skutočnosti nič nevyrábajú.

Ak napríklad dajú svojim zákazníkom na tovar sáčok, musia sa registrovať na ministerstve životného prostredia v Registri výrobcov obalov a splniť si množstvo ďalších povinností.

Zákon ostro kritizujú aj potravinárske firmy, ktoré sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ceny za odpady nie sú podľa nich určované transparentne. Potravinári sa tiež obávajú prípadného monopolného charakteru organizácií zodpovednosti výrobcov.

Rovnako kritizujú samotnú výšku poplatkov, ktorá reálne ohrozuje fungovanie potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Od januára budú totiž musieť platiť oveľa viac, a to 6- až 10-násobne vyššie poplatky za to, že organizácie zodpovednosti výrobcov im ich prázdne obaly potravín, z ktorých sa už stal odpad, vyzbierajú, vytriedia a zabezpečia likvidáciu. 

Minister životného prostredia László Sólymos avizoval, že už na januárovej schôdzi sa parlament bude zaoberať zmenami zákona.

Rôzny prístup úradov

Tretiu priečku v pomyselnom rebríčku byrokratických absurdít obsadil s takmer 15 perecentami problém ilustrujúci nerovnaký prístup úradov k porovnateľným administratívnym úkonom. Ak si podnikateľ zmení sídlo, musí túto skutočnosť oznámiť viacerým úradom.

Zatiaľ čo v prípade Obchodného registra sa za zápis zmeny údajov (vrátane sídla) platí súdny poplatok vo výške 33 eur, zaevidovanie takejto zmeny sídla na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade agentúry dočasného zamestnávania stojí právnickú osobu až 500 eur.

Medzi ďalšími nezmyselnými povinnosťami, ktoré bodovali, bol zákaz predaja tataráku, zatiaľ čo jedlá zo surových rýb sa ponúkať môžu.

Podnikateľom sa nepáči tiež to, že nemôžu vstupovať do elektronických schránok zriadených pre firmy iba pomocou mena a hesla, tak ako je to zaužívané v iných krajinách, či povinnosť podnikateľov dávať úradníkom na schválenie videá či fotky zhotovené dronom.

„Výber byrokratických nezmyslov aj v tomto roku odzrkadľoval celú škálu problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vedieť vysporiadať, ak chcú na Slovensku podnikať a dodržiavať pravidlá,“ konštatoval Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. 

V tomto ročníku sa potvrdil trend z uplynulého roku podľa ktorého sa medzi nomináciami od podnikateľov objavilo značné zastúpenie problémov, ktoré možno označiť za nové, pretože vznikli v dôsledku legislatívy prijatej v tomto alebo minulom roku.

„Anketa Byrokratický nezmysel aj v tomto roku ukázala, že na Slovensku stále existuje množstvo nezmyselných, nereálnych, zbytočných, či navzájom si odporujúcich povinností,“ konštatoval Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

 „Vo finálovej desiatke sme zároveň videli viacero reprezentantov problémov, ktoré sú širšie. Či už ide o problematiku nového zákona o odpadoch, či problémy v legislatíve týkajúcej sa nelegálneho zamestnávania,“ dodal J. Oravec.

„Lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je bezpochyby beh na dlhé trate. Dobrou správou je však zavedenie nových pravidiel pre regulačný proces a zriadenie Centra lepšej regulácie v Slovak Business Agency. Verme, že prispejú k čo najmenšiemu počtu nominácií v budúcich rokoch,“ doplnil Marián Letovanec so Slovak Business Agency.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

 Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency.

  • Tlačiť
  • 3

Tagy Egypt, Saudská Arábia