Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Basilio Rueda: Slovensko? Malé, no dobre pripravené

30.06.2005, 12:32 | Martin Jesný | © 2005 News and Media Holding

Strmý rast outsourcingu podnikových procesov ponúka veľkú šancu, tvrdí partner Accenture.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Spoločnosť Accenture minulý týždeň otvorila v Bratislave centrum pre outsourcing podnikových procesov (Business Process Outsourcing – BPO). Podľa Basilia Ruedu, partnera Accenture zodpovedného za riadenie globálnej siete dodávateľských centier – Global Delivery Network, je to pre krajinu šanca participovať na globálnom rozmachu zdieľaných služieb.

Niektorí ľudia z vášho odvetvia definujú outsourcing podnikových procesov ako prevzatie vykonávania niektorých činností firmy, iní aj ako „externé“ vytvorenie modelu riadenia firmy. Aká je vaša definícia?

Rozlišujeme outsourcing biznis procesov a vývoj nových riešení. Outsourcovanie procesov pre nás znamená prevzatie vykonávania nejakého procesu pre nášho klienta, realizujeme časť jeho operácií. Preberáme proces, nie celú firmu. Špecializujeme sa napríklad na finančné účtovníctvo, oblasť ľudských zdrojov, obstarávanie.

A ak by firma chcela, aby ste prevzali viaceré z nich...

To sa deje. Ak by zajtra prišiel klient a chcel by prevziať viaceré procesy, môžeme do toho zapojiť stovky ľudí. To je jeden z dôvodov, prečo nechceme naše centrá špecializovať. Ak je to potrebné, môžeme prebrať u klienta časť procesov v jednom centre a časť v inom.

Aký je v Accenture objem biznisu v BPO a vo vývoji a správe IT produktov a riešení?

V súčasnosti tvorí osemdesiat percent IT a dvadsať percent outsourcing biznis procesov.

Ako sa bude tento pomer vyvíjať?

Bude sa meniť smerom k päťdesiat na päťdesiat. Preto vzniklo aj v Bratislave centrum, podiel BPO v našom biznise rastie.

Akú časť činnosti bratislavského centra bude tvoriť obsluha domáceho trhu?

Čo najväčšiu. Na lokálnom trhu sme začali s konzultáciami i so službami. Teraz robíme systémovú integráciu. A aj v outsourcingu máme zaujímavého klienta z oblasti spracovania ropy [účtovníctvo Slovnaftu]. Obsluhovať lokálny trh, to je priorita. Preto stanovujeme veľkosť centier podľa jeho rozsahu. Pre slovenský trh využívame zhruba 20 až 25 percent ľudských zdrojov oboch slovenských centier. Vrátane ľudí v konzultačných službách.

Je možné, že firmy budú v budúcnosti podľa potreby nakupovať akési jednotky IT, že nebudú musieť vlastniť infraštruktúru?

Technológia je štandardom, organizácie nie. Takže áno.

Možno si teda predstaviť nejaké hlavné IT stredisko s procesormi, so skladmi, ktoré budú firmy využívať bez potreby držať IT infraštruktúru v aktívach?

Áno, taká je tendencia, firmy sa budú na to špecializovať. To je jeden z dôvodov, prečo čakajú outsourcing také vysoké rasty. Bude sa koncentrovať.

Koľkokrát za rok otvárate také centrum, aké ste práve otvorili v Bratislave?

Niekoľkokrát. Globálna dodávateľská sieť sa stále rozširuje, o vyše 40 percent ročne. Na takýchto akciách sa zúčastňujem po celom svete. Bol som v Českej republike, otvárame centrum v Rige, v Sao Paole. Rozširujeme naše pobočky v Indii a teraz ideme do Číny. Accenture veľa investuje do centier – IT i outsourcingových.

12_Rueda.jpg

Koľko ľudí ste v jednotlivých častiach sveta prijali?

Tento rok, teda za deväť mesiacov nášho finančného roka, vyše 35-tisíc ľudí. Oblasť, za ktorú som zodpovedný, teda Global Delivery Network, tvorí zhruba polovicu tohto počtu.

Kde je prírastok najväčší?

Zodpovedá to rozdeleniu objemu biznisu. V Európe je to okolo 45 percent, v Amerike tiež toľko. Zvyšných desať percent je Ázia. Z tejto rovnováhy sa vymyká počet ľudí, ktorých prijímame v Indii a na Filipínach. Asi sedemdesiat percent ľudí, ktorí pre nás v Indii a na Filipínach v súčasnosti pracujú, využívame pre USA, 30 percent pracuje pre Európu. Významné množstvá ľudí však Accenture prijíma aj v Európe, USA a v Latinskej Amerike.

Aké sú medzi nimi rozdiely z hľadiska vášho biznisu – v jazykových znalostiach, úrovni vzdelania?

Musím povedať, že v Európe sú ľudia najkompletnejší. Možno tu nájsť dobré jazykové vybavenie. Ľudí tak možno využiť pre rozličné regióny. Celkovo v Európe nachádzame lepšie prostredie pre služby BPO. Naopak, v USA sa viac sústreďujeme na informačné technológie.

Je pri rozhodovaní o umiestnení centra počet obyvateľov v krajine relevantným údajom?

Veľmi pozorne sledujeme, aká veľká je potenciálna skupina vhodných ľudí, schopných robiť túto prácu. Je zjavné, že Európa trpí nedostatkom ľudských zdrojov. Demografický vývoj nie je pre rast našich služieb priaznivý. Preto obraciame pozornosť na Filipíny, Indiu a Čínu.

Hrozí teda v Európe nedostatok ľudí vhodných pre váš biznis?

Nevidím jediné miesto v Európe, kde by bol demografický vývoj pozitívny. Nemôžem robiť odhady do budúcnosti, nemám na to dostatok údajov. Som si však istý, že Európa bude využívať ľudí z Ázie a že bude zabezpečovať prácu pre Áziu. Na druhej strane bude prínosom, že rozvinutejšie krajiny aj vďaka tomu získajú dôveru k produkcii z takýchto krajín. Vidieť to aj na vašom príklade. Medzinárodné firmy zo západnej Európy sú dnes ochotné prísť do Česka a na Slovensko, nájsť ľudí, postaviť továreň. A takýchto krajín pribúda.

Aké máte skúsenosti s komunikáciou vašich pracovníkov z Ďalekého východu so západnými zákazníkmi?

Úroveň kvality musí byť v Accenture pomerne uniformná. Dokážeme to vďaka homogénnemu a konzistentnému systému výchovy ľudí. Máme rovnaké technológie, procesy, zdroje, riešenia pre jednotlivé odvetvia. Ponúkame ľuďom rovnaké príležitosti získať vedomosti. Nazývame to Global Careers Program. Umožňuje zamestnancom presúvať sa z jedného centra do iného. To je najlepšie šírenie a zasievanie vedomostí. Ľudia môžu robiť svoju prácu tu, no aj na inom mieste. Všade, kam v rámci spoločnosti prídem, nájdem rovnaký typ ľudí. Štýl fungovania našich prevádzkarní v rôznych krajinách je v mnohom rovnaký. Sú pracovníci, ktorí pomáhajú v centre na Slovensku, potom sa presunú do Veľkej Británie a odtiaľ do Španielska. Avšak, samozrejme, väčšinu tvoria miestni ľudia. Je to naše zlaté pravidlo.

Aký význam okrem kariéry má striedanie ľudí?

Kvalita služieb musí byť taká, že nezbadáte žiadny rozdiel. Vzhľadom na typ klientov, s ktorými pracujeme, nezvykneme centrá špecializovať. V rámci siete sú vzájomne nahraditeľné. Môžeme vykonávať napríklad finančné účtovníctvo v Brazílii, v Česku, na Slovensku, v niekoľkých centrách na Filipínach, v niekoľkých v Indii a ešte inde. Nemôžeme si dovoliť riskovať iný prístup.

Odlišujú sa jednotlivé regióny náročnosťou dosiahnutia kvalifikácie, ktorú požadujte? Napríklad podľa nákladov na tréningy.

Nie, pretože tréningový proces je vyvinutý na jedinom mieste pre všetkých pracovníkov. Počet hodín výučby na osobu je rovnaký kdekoľvek. Každý zamestnanec musí absolvovať sto hodín školení ročne. Náklady na vzdelávanie sú v rôznych krajinách odlišné a závisia od cenovej úrovne. Najmä ak potrebujeme zaplatiť školiace služby od tretej strany pre veľmi špecializované produkty a riešenia. Napríklad ak nám ľudí školí Microsoft, v USA je to veľmi drahé, na Slovensku o niečo menej. No počet hodín je rovnaký.

Aké kritériá beriete do úvahy pri založení outsourcingového centra? Aká je ich dôležitosť?

Jednoznačné kritérium je veľkosť súboru vhodných ľudských zdrojov. Najdôležitejšie je pre nás nájsť ľudí so skúsenosťami, ktoré potrebujeme. Alebo šikovných ľudí, ktorých môžeme školiť, napríklad z univerzít. Vzdelávací systém, to je druhé kritérium. Napríklad stredná a východná Európa sa podľa našich analýz vyznačuje vysokou kvalitou ľudí z univerzít. Ďalej politická a ekonomická stabilita krajiny. Pochopiteľne, nemôžeme postaviť centrum v štáte so štyridsaťpercentnou infláciou. Musíme zaplatiť zamestnancov a ťažko by sme taký vývoj vysvetľovali klientovi, ktorý platí napríklad v dolároch. Dôležitá je aj istá zrelosť. To sa týka napríklad systému účtovníctva, legislatívy, daní. Samozrejme, potrebujeme infraštruktúru, lietame na mnohé miesta. Niekedy musia klienti prísť do našich prevádzkarní.

  12_Ruedazivot.jpg

  Basilio Rueda (50) je managing partner Accenture pre globálnu sieť dodávateľských centier Global Delivery Network. V Accenture pracuje od roku 1981, keď sa stal zamestnancom pobočky Accenture v Madride. Neskôr sa jeho kariéra v Accenture spájala najmä s firmami z oblasti energetiky. V roku 1994 sa stal managing partnerom pre novú divíziu Business Process Management. V rokoch 2000 až 2003 viedol španielske pobočky Accenture, ktoré poskytujú služby v oblasti informačných technológií a outsourcingu. V tom období sa stal jedným z autorov modelu siete dodávateľských centier.

Aká dôležitá je pri založení centra otázka nákladov?

Veľmi dôležitá. Dnes hovoríme o hľadaní kvalifikácie. No určite nehovorím o otváraní nového centra vo Veľkej Británii. Hľadáme možnosti ako šetriť náklady.

Môžete porovnať náklady na pracovnú silu v rôznych oblastiach sveta?

Ľudia v strednej Európe sú pre nás zhruba o 30 až 40 percent drahší než v Ázii. Zároveň sú tunajšie náklady o štvrtinu až polovicu nižšie než v západnej Európe. To rozpätie je podľa toho, s čím sa Slovensko porovnáva. Je iné, keď sa porovnávajú náklady v Nemecku a vo Veľkej Británii alebo na juhu Európy, napríklad v Španielsku či Taliansku.

A ďalšie náklady?

Náklady na infraštruktúru sú veľmi podobné. Možno lízing budov je tu na Slovensku o niečo lacnejší než v Paríži či Londýne. No nie je oveľa lacnejší ako na juhu Španielska. A ako veľká spoločnosť potrebujeme veľa priestorov. Techniku potrebujeme všade na svete rovnakú a kupujeme ju v podstate za globálne ceny. Napríklad káble, ktorých sú v centre kilometre. Možno je určitý rozdiel v cene práce robotníkov, ktorí to inštalujú, no nie je až taký dôležitý.

Dokáže slovenský trh spĺňať vaše požiadavky na ľudské zdroje?

Potrebujeme ľudí z iných krajín. Rast aktivít Accenture na Slovensku je v súčasnosti taký intenzívny, že ho, žiaľ, nedokážeme pokryť lokálne. Samozrejme, hľadáme absolventov, inžinierov. Vlastne väčšina ľudí, ktorých prijímame, sú absolventi. Veríme v našu schopnosť budovať u nich zručnosti. Naša spoločnosť je na trhu agresívna a Slovensko nie je veľmi veľká krajina. Keď som o ňom hovoril pred dvoma rokmi na porade manažmentu, jeden z bodov bol, že je to malá krajina. Malá, no dobre pripravená, napríklad čo sa týka počtu vzdelaných ľudí a ľudí, ktorí idú na univerzitu.

Koľko ľudí musí pracovný trh ponúknuť, aby ste si z nich vybrali?

Aby sme získali sto ľudí, potrebujeme tisíc životopisov. To je minimum, ktoré nám vyhovuje. Zo sto uchádzačov vezmeme desať, možno pätnásť, záleží na charakteristike. Ide o kombináciu vlastností – od znalostí po ochotu pracovať v medzinárodnej spoločnosti, sťahovať sa a podobne.

V budúcnosti bude teda v bratislavskom centre pracovať viac zahraničných pracovníkov ako teraz.

Určite, práve v rámci nášho programu rozširovania Global Delivery Network. Smerujeme k tomu, aby bolo v centrách desať až pätnásť percent ľudí v rámci výmeny. Zatiaľ ich toľko nemáme. Sme však „dlhodobá“ spoločnosť. Sme tu a budeme tu ešte aj potom, ako ja pôjdem do dôchodku. Investujeme, ale nejde o fyzické investície. Naše peniaze máme vložené do ľudí – do ich vzdelania a školení. Práve tým si vytvárame predpoklady rastu. A ten bude v najbližších rokoch ešte razantnejší. Globálne rastieme o 30 percent ročne, no v krajinách ako Slovensko to bude viac. Napríklad za posledný rok to bolo vyše 80 percent.

Dokedy takýto rast potrvá?

IT centrum sme otvorili len nedávno, v roku 2002. A budeme tu rýchlo rásť aj naďalej, možno o 40 až 50 percent ročne. Po čase, po takých piatich rokoch, by malo stačiť povedzme 15 až 20 percent. Potom tu bude viac skúsených ľudí, dobre rozbehnutý biznis. To sa stalo aj v iných regiónoch, v Španielsku, v USA. Myslím, že ide o významnú šancu pre krajinu, ako je Slovensko, aby participovala na rozvoji. A nielen prostredníctvom priemyslu, automobiliek a iných odvetví. V službách potrebujeme čas, mozgy a motiváciu. No toto môže byť pre Slovákov dlhodobo prínosná investícia.

V čom?

Budete mať ľudí pripravených zaujať dôležité posty v rôznych spoločnostiach. V súčasnosti nemáme v manažmente Accenture člena zo Slovenska. No je to možné. Ani ja nie som Američan. Servisné spoločnosti na rozdiel od výrobných firiem vytvárajú pre budúcnosť univerzálne využiteľných ľudí. Práve v tom spočíva prínos a úloha firiem ako Accenture pre rozvoj krajiny.

Foto – Miro Nôta

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Diskusia (0 reakcií)