Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bežná pracovná cesta alebo cezhraničné vysielanie zamestnancov

26.06.2017 | Zuzana Kollárová

Diskusia (2 reakcie) Pravidlá diskusie

26.06.2017 | Radovan Ihnát

Dovolím si túto odpoveď doplniť. V zadaní je uvedené, že ide o občana Rakúska, ktorý má zmluvu so slovenskou spoločnosťou.

Sociálne poistenie bude zamestnanec platiť primárne na Slovensku, kde vykonáva väčšinu pracovných aktivít. Ak má však tento zamestnanec bydlisko (stredisko životných záujmov) v Rakúsku, ak by jeho výkon práce na území Rakúska v období 12 mesiacov prekročil 25%, tento zamestnanec by mal prispievať do rakúskeho systému sociálneho a zdravotného poistenia. V prípade ak je zamestnanec v SK systéme sociálneho poistenia (či ide o vyslanie alebo zahraničné pracovné cesty), slovenský zamestnávateľ alebo samotný zamestnanec by mal požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie certifikátu A1, ktorým by zamestnanec v zahraničí vedel preukázať príslušnosť k SK systému sociálneho a zdravotného poistenia.

V oblasti daní záleží zdanenie zamestnanca na jeho daňovej rezidencii podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Rakúskom. Ak by tento zamestnanec bol rakúskym daňovým rezidentom (má v Rakúsku stály byt, príp. stredisko životných záujmov), jeho celosvetový príjem by bol zdaniteľný v Rakúsku. Slovensko by malo právo daniť iba jeho príjem zo zdrojov na území SR; v prípade závislej činnosti ide o príjem za prácu fyzicky vykonávanú na Slovensku. Ak by teda tento zamestnanec bol AT daňový rezident, pričom na Slovensku by pracoval 75% pracovného času, Slovensko by malo právo daniť len 75% jeho príjmu (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/slovaci-vpoh­ranici-aich-dane.html)

26.06.2017 | Radovan Ihnát

Ešte jedna poznámka k zdaňovaniu tohto zamestnanca. Rakúsko alebo Nemecko by mali právo na zdanenie časti príjmu tohto zamestnanca aj v prípade

(1) ak by bol tento zamestnanec považovaný za tzv. "ekonomického" zamestnanca zahraničnej rakúskej alebo nemeckej spoločnosti počas výkonu práce v týchto krajinách; alebo
(2) je jeho aktivita priraditeľná stálej prevádzkarni, ktoré má slovenská spoločnosť v Rakúsku alebo Nemecku.

V tomto prípade zrejme nebude splnená ani jedna z týchto podmienok. Ale vo všeobecnosti je potrebné pri vysielaní zamestnanca do zahraničia posudzovať aj jeho potenciálne zdanenie v krajine vyslania