Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Bratislava chce od Airbnb vyberať daň

13.07.2017, 05:01 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 2 z 2
Koniec článku - stránka 2 z 2
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Dane a ešte raz dane

Prenajímanie cez Airbnb sa často nepáči ostatným majiteľom bytov, keďže tí, ktorí prenajímajú, spotrebujú oveľa viac energie či vody, za ktorú platia ostatní majitelia bytov. Kritikom sa tiež nepáči, že Airbnb zdražuje aj ceny klasických nájmov.

Airbnb vyhlasuje, že s mestami spolupracuje a chce, aby hostitelia platili férový podiel ubytovacích poplatkov. Firma má dohodu napríklad s Parížom či Amsterdamom, kde sa automaticky vyberá poplatok priamo od hostí.

Dane zo zdieľaného ubytovania utekajú nielen mestám, ale aj štátu, keďže samotné Airbnb je len sprostredkovateľom a daň zo zisku na Slovensku neplatí.

Otvorené zostáva aj zdaňovanie príjmov hostiteľov. Airbnb je pre majiteľov bytov výhodným spôsobom, ako môžu cez krátkodobé prenajímanie zvýšiť svoj príjem v čase, keď životné náklady stále rastú. Príjmy z prenájmu mnoho prenajímateľov využíva na splácanie hypoték. Prenajímatelia by zase mali platiť daň z príjmov. Odkontrolovať to však Finančná správa nedokáže.

Zákon o dani z príjmov hovorí, že prenajímateľ (fyzická osoba) nehnuteľnosti sa musí registrovať na daňovom úrade. Ak tak neurobí a daňový úrad na to príde, môže vyrubiť prenajímateľovi pokutu od 60 do 20-tisíc eur.

Na prenájom nemusí mať daňovník živnosť, ak však okrem ubytovania poskytuje aj iné služby, napríklad upratovacie či pranie bielizne, vtedy na to musí mať už živnosť. Či sa týka registračná povinnosť aj zdieľaného ubytovania, však jasné nie je.

Podľa Finančnej správy tu treba vychádzať zo skutočnosti, či v danom prípade ide o činnosť, na ktorú je potrebné živnostenské oprávnenie, alebo táto činnosť nespadá pod živnostenský zákon.

„Ak na poskytovanie ubytovania prostredníctvom Airbnb je potrebné živnostenské oprávnenie, nakoľko prenajímateľ pravdepodobne poskytuje popri prenájme aj iné než základné služby spojené s prenájmom, potom po vydaní živnosti vzniká fyzickej osobe ako prenajímateľovi aj registračná povinnosť, ktorú si splní na jednotnom kontaktnom mieste na živnostenskom úrade,“ vysvetľuje hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti dosahované na základe živnostenského oprávnenia podliehajú dani z príjmov ako príjmy z podnikania.

Ak na poskytovanie ubytovania prostredníctvom Airbnb nie je potrebná živnosť, potom príjmy zo zdieľaného ubytovania treba zdaniť ako príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a prenajímateľ sa musí aj registrovať na daňovom úrade.

Finančná správa tvrdí, že v prípade, že na poskytovanie ubytovania prostredníctvom Airbnb je potrebná živnosť, ale prenajímateľ o živnosť nepožiada, potom „príjmy dosiahnuté z neoprávneného podnikania podliehajú dani z príjmov ako ostatné príjmy „iné“, ktoré nie sú v zákone o dani z príjmov konkrétne definované.“ V tomto prípade nemá fyzická osoba registračnú povinnosť na daňovom úrade.

Dumpingové ceny

Daniari zdôrazňujú, že neoprávnené podnikanie majú kontrolovať živnostenské úrady.

Miriam Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu, upozorňuje, že prenájom bytu takmer počas celého roka nie je príležitostnou službou, ale podnikaním, na ktoré treba živnosť. Ak prenajímateľ nemá živnosť, môže ísť o neoprávnené podnikanie. Zdôraznila, že môže ísť v takomto prípade o priestupok alebo trestný čin. Sankcie upravuje zákon o živnostenskom podnikaní ako aj Trestný zákon.

„Ak niekto podniká bez oprávnenia, môže dostať pokutu do výšky 1 659 eur a podľa Trestného zákona mu môže byť odňatá sloboda až na jeden rok. V prípade, ak je spôsobená značná škoda, môže byť osoba potrestaná odňatím slobody na jeden až päť rokov. V niektorých prípadoch neoprávneného podnikanie môže súd zakázať vykonávať podnikateľskú činnosť na 1 až 10 rokov,“ vymenovala možné postihy podnikania cez Airbnb bez živnosti M. Bellušová.

Služba zdieľanej ekonomiky ako Airbnb je podľa nej atraktívnou voľbou pre spotrebiteľa, nakoľko, najmä z dôvodu obchádzania platnej legislatívy, osoby prevádzkujúce rôzne zdieľané služby nemajú také vysoké náklady, ako je tomu pri riadnom výkone živnosti, a preto si môžu dovoliť nízke, dumpingové ceny.

„Zasadzujeme sa za to, aby štátna správa upravila podmienky prevádzkovania zdieľaných služieb a zabezpečila rovnaké východiskové podmienky pre hospodársku súťaž,“ dodala M. Bellušová.

Pokračovanie článku - stránka 2 z 2
Koniec článku - stránka 2 z 2
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy airbnb, Bratislava, daň, prenájom