Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Bratislava chce od Airbnb vyberať daň

13.07.2017, 05:01 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Hlavné mesto Bratislava tvrdí, že víta všetky služby, ktoré pomáhajú rozvoju cestovného ruchu v meste. Zároveň sa však ako iné európske metropoly chystá na známu a čoraz obľúbenejšiu aplikáciu na sprostredkovanie krátkodobých ubytovacích služieb Airbnb.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Chcú daň z ubytovania

Momentálne je na webe uverejnených vyše 300 inzerátov na ubytovanie. Mesto urobilo kontrolu 93 ponúk ubytovania v bytoch či domoch na webe. Zistilo, že len dvaja prenajímatelia sa zaregistrovali ako platitelia dane.

Poskytovatelia ubytovania sú podľa všeobecne záväzného nariadenia v Bratislave povinní odvádzať daň z ubytovania mestskej časti, v ktorej služby poskytujú. V tomto prípade je však sprostredkovateľom služby zahraničná spoločnosť. Poskytovatelia ubytovania (hostitelia) vystupujú na webe Airbnb pod krstnými menami alebo pod rôznymi prezývkami a hlavné mesto o nich nemá ani základné osobné údaje. Samotná adresa domu a bytu je vidieť až po rezervácii ubytovania a zaplatení peňazí na účet Airbnb.

„Preto nemôže mesto vyzvať poskytovateľa tohto ubytovania na to, aby si splnil daňovú povinnosť tak ako iní poskytovatelia ubytovacích služieb v hoteloch či penziónoch. Spoločnosť Airbnb v americkom San Franciscu sme preto vyzvali, aby na svojej internetovej stránke upozorňovala na miestne daňové zákony a taktiež informovala o postupe nahlásenia daňovej povinnosti,“ opísala kroky mesta hovorkyňa Zuzana Onufer.

Neprehliadnite

Bratislava navrhla, aby do konečnej sumy za ubytovanie bola zahrnutá aj daň za ubytovanie, ktorú Airbnb následne prevedie hlavnému mestu. Ide o podobný systém, aký funguje napríklad v Amsterdame. Iné obmedzenia tejto služby zatiaľ mesto nepripravuje.

Kroky k vyššiemu výberu tejto dane urobila Bratislava ešte vlani. Vo všeobecne záväznom nariadení poslanci zvýšili daň z ubytovania pre turistov za prenocovanie v hoteloch a penziónoch z 1,65 eura na 1,70 eura na noc. Slováci, ktorí prišli do hlavného mesta za prácou, daň z ubytovania neplatili, keďže si vybavili v Bratislave prechodný pobyt. Po novom však táto možnosť padla. Magistrátu táto zmena mala do mestskej kasy priniesť okolo 4 milióny eur. Koľko by mala priniesť daň z Airbnb, to mesto nevie konkretizovať.

Pozitívne sa ale vyjadrilo k novele zákona o miestnych daniach, ktorú sa snažila presadiť trojica koaličných poslancov. Okrem iných zmien navrhli zdaňovať daňou z nehnuteľnosti aj poschodia v domoch. Podľa novely mali daň z ubytovania platiť od januára už ubytovacie zariadenia, hotely a penzióny, a nie ubytovaní, tak ako je to teraz. Novelu však kvôli kritike poslanci stiahli z pripomienkového konania.

Obmedzovanie služby

Turisti zdieľané ubytovanie využívajú čoraz viac. Veľké mestá sa zase na druhej strane snažia túto službu obmedzovať. Berlín, New York, San Francisco, Londýn, Viedeň, Paríž, Amsterdam, Salzburg, Barcelona už zažali zdieľané ubytovanie regulovať alebo sa s majiteľmi Airbnb dohodli na pravidlách.

Holandsko

V Európe bol Amsterdam jedným z prvých miest, ktoré začalo Airbnb regulovať. V súčasnosti sa musí hostiteľ na mestskom úrade registrovať a nemôže ubytovávať dlhšie ako 60 dní ročne. Musí tiež platiť poplatky. Tie sú zahrnuté do ceny už v objednávke. Airbnb v Amsterdame prevádzkuje telefonickú linku na sťažnosti. Ak sa susedia veľmi sťažujú na ubytovaných, môže mesto hostiteľovi odobrať povolenie na činnosť.

Paríž

Francúzsky zákon umožňuje ponúkať len vlastné hlavné bývanie a na maximálne 120 dní v roku. Prenájom vedľajšieho bývania je prísne regulovaný a hrozí zaň pokuta 100-tisíc eur. Paríž ubytovací poplatok necháva vyberať Airbnb.

Zdroj: SITA / AP

Berlín

Berlín sa rozhodol zasiahnuť preto, že raketovo rástli nájmy tamojších bytov. Preto mesto pod hrozbou vysokej pokuty zakázalo prenajímať celé nehnuteľnosti cez Airbnb. Jednotlivé izby je možné prenajímať. Na prenájom iného bytu, než v ktorom prenajímateľ býva, je potrebné osobitné povolenie, ktoré úrad väčšinou neudeľuje. Za porušenie je pokuta až 100-tisíc eur.

Barcelona

V Barcelone miestnym obyvateľom vadilo, že turisti využívajúci v aplikácii viac ako 20-tisíc ponúkaných bytov prepĺňali mesto a začali vytláčať obyvateľov z centra na okraj mesta. Zároveň tretina ubytovateľov ponúkala viac než jeden byt. Mesto potom zaviedlo povinnú registráciu každého inzerovaného bytu. Keď kontrolou zistilo, že neregistrované byty sú naďalej v ponuke, dalo priamo Airbnb pokutu 600-tisíc eur. Airbnb sa odvolalo.

Zdroj: SITA / AP

Viedeň

Vo Viedni platí zákon, podľa ktorého sa musí každý, kto ponúka ubytovanie v súkromí cez platformu ako Airbnb, registrovať na magistráte ako platiteľ poplatku z ubytovania. Zároveň musia sprostredkovatelia poskytnúť mestu údaje o ponukách a hosťoch. Mesto tiež vyvinulo softvér, ktorým získava údaje priamo z webu. Tie mu budú slúžiť ako podklady ku kontrole prenájmov. Keď pri kontrole nájdu byt, ktorý nie je na magistráte registrovaný, dostane prenajímateľ pokutu 2 100 eur.

Praha

O regulácii zdieľaného ubytovania sa snaží aj Praha. Nebude ho riešiť vyhláškou, ale zákonom. Úrad vlády už vypracoval analýzu zdieľanej ekonomiky. Mesto sa obáva toho, že hlavne centrum sa môže vyľudniť od stálych obyvateľov. V Prahe 1 sa prenajíma cez Airbnb okolo 3 500 bytov. To je skoro štvrtina zo všetkých bytov v tejto mestskej časti. Pritom len vyše 420 prenajímateľov odvádza poplatky radnici. Podľa starostu Oldřicha Lomeckého nechce Praha 1 skončiť ako skanzen, kde nebudú bývať ľudia, a preto volá po nových pravidlách pre zdieľané bývanie. V Prahe je celkovo na webe okolo 11 500 ponúk na ubytovanie.

PrahaZdroj: Ján Blažej

Dane a ešte raz dane

Prenajímanie cez Airbnb sa často nepáči ostatným majiteľom bytov, keďže tí, ktorí prenajímajú, spotrebujú oveľa viac energie či vody, za ktorú platia ostatní majitelia bytov. Kritikom sa tiež nepáči, že Airbnb zdražuje aj ceny klasických nájmov.

Airbnb vyhlasuje, že s mestami spolupracuje a chce, aby hostitelia platili férový podiel ubytovacích poplatkov. Firma má dohodu napríklad s Parížom či Amsterdamom, kde sa automaticky vyberá poplatok priamo od hostí.

Dane zo zdieľaného ubytovania utekajú nielen mestám, ale aj štátu, keďže samotné Airbnb je len sprostredkovateľom a daň zo zisku na Slovensku neplatí.

Otvorené zostáva aj zdaňovanie príjmov hostiteľov. Airbnb je pre majiteľov bytov výhodným spôsobom, ako môžu cez krátkodobé prenajímanie zvýšiť svoj príjem v čase, keď životné náklady stále rastú. Príjmy z prenájmu mnoho prenajímateľov využíva na splácanie hypoték. Prenajímatelia by zase mali platiť daň z príjmov. Odkontrolovať to však Finančná správa nedokáže.

Zákon o dani z príjmov hovorí, že prenajímateľ (fyzická osoba) nehnuteľnosti sa musí registrovať na daňovom úrade. Ak tak neurobí a daňový úrad na to príde, môže vyrubiť prenajímateľovi pokutu od 60 do 20-tisíc eur.

Na prenájom nemusí mať daňovník živnosť, ak však okrem ubytovania poskytuje aj iné služby, napríklad upratovacie či pranie bielizne, vtedy na to musí mať už živnosť. Či sa týka registračná povinnosť aj zdieľaného ubytovania, však jasné nie je.

Podľa Finančnej správy tu treba vychádzať zo skutočnosti, či v danom prípade ide o činnosť, na ktorú je potrebné živnostenské oprávnenie, alebo táto činnosť nespadá pod živnostenský zákon.

„Ak na poskytovanie ubytovania prostredníctvom Airbnb je potrebné živnostenské oprávnenie, nakoľko prenajímateľ pravdepodobne poskytuje popri prenájme aj iné než základné služby spojené s prenájmom, potom po vydaní živnosti vzniká fyzickej osobe ako prenajímateľovi aj registračná povinnosť, ktorú si splní na jednotnom kontaktnom mieste na živnostenskom úrade,“ vysvetľuje hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti dosahované na základe živnostenského oprávnenia podliehajú dani z príjmov ako príjmy z podnikania.

Ak na poskytovanie ubytovania prostredníctvom Airbnb nie je potrebná živnosť, potom príjmy zo zdieľaného ubytovania treba zdaniť ako príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a prenajímateľ sa musí aj registrovať na daňovom úrade.

Finančná správa tvrdí, že v prípade, že na poskytovanie ubytovania prostredníctvom Airbnb je potrebná živnosť, ale prenajímateľ o živnosť nepožiada, potom „príjmy dosiahnuté z neoprávneného podnikania podliehajú dani z príjmov ako ostatné príjmy „iné“, ktoré nie sú v zákone o dani z príjmov konkrétne definované.“ V tomto prípade nemá fyzická osoba registračnú povinnosť na daňovom úrade.

Dumpingové ceny

Daniari zdôrazňujú, že neoprávnené podnikanie majú kontrolovať živnostenské úrady.

Miriam Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu, upozorňuje, že prenájom bytu takmer počas celého roka nie je príležitostnou službou, ale podnikaním, na ktoré treba živnosť. Ak prenajímateľ nemá živnosť, môže ísť o neoprávnené podnikanie. Zdôraznila, že môže ísť v takomto prípade o priestupok alebo trestný čin. Sankcie upravuje zákon o živnostenskom podnikaní ako aj Trestný zákon.

„Ak niekto podniká bez oprávnenia, môže dostať pokutu do výšky 1 659 eur a podľa Trestného zákona mu môže byť odňatá sloboda až na jeden rok. V prípade, ak je spôsobená značná škoda, môže byť osoba potrestaná odňatím slobody na jeden až päť rokov. V niektorých prípadoch neoprávneného podnikanie môže súd zakázať vykonávať podnikateľskú činnosť na 1 až 10 rokov,“ vymenovala možné postihy podnikania cez Airbnb bez živnosti M. Bellušová.

Služba zdieľanej ekonomiky ako Airbnb je podľa nej atraktívnou voľbou pre spotrebiteľa, nakoľko, najmä z dôvodu obchádzania platnej legislatívy, osoby prevádzkujúce rôzne zdieľané služby nemajú také vysoké náklady, ako je tomu pri riadnom výkone živnosti, a preto si môžu dovoliť nízke, dumpingové ceny.

„Zasadzujeme sa za to, aby štátna správa upravila podmienky prevádzkovania zdieľaných služieb a zabezpečila rovnaké východiskové podmienky pre hospodársku súťaž,“ dodala M. Bellušová.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy airbnb, Bratislava, daň, prenájom