Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čerpanie náhradného voľna

15.01.2012, 21:12 | Mgr. Táňa Šefčíková, advokátka TSB Attorneys

Zamestnávateľ nie je oprávnený jednostranne nariadiť čerpanie náhradného voľna (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Ak zamestnanec pracuje vo sviatok, môže si vybrať náhradné voľno alebo sa sviatok po troch mesiacoch preplatí s 50-percentným zvýhodnením. Softvér zamestnávateľa však neumožnuje zadať si takúto prácu do systému. Takáto práca je podchytená len písomným súhlasom nadriadeného. Aké riziká môžu z tohto vyplývať? Čo môže zamestnanec podniknúť preto, aby mu zamestnávateľ prácu vo sviatok preplatil v prípade, že si nevyčerpá za ňu náhradné voľno?

Zákonník práce vychádza zo zásady, že náhradu za sviatok možno poskytnúť len zamestnancovi, ktorému preukázeteľne ušiel zárobok z toho dôvodu, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň. V prípade zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou sa neposkytuje náhrada za prácu vo sviatok, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V zmysle Zákonníka práce, za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Iba v prípade individuálnej dohody (pričom postačuje aj ústna dohoda) medzi zamestnávateľom a konkrétnym zamestnancom, je možné namiesto mzdového zvýhodnenia dohodnúť čerpanie náhradného voľna. Čerpanie náhradného voľna zamestnávateľ nie je oprávnený jednostranne nariadiť. V prípade vedúcich zamestnancov Zákonník práce umožňuje dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok a týmto zamestnancom nevzniká nárok na mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno.

Na základe uvedeného, za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň, máte nárok v prvom rade na mzdové zvýhodnenie a iba v prípade dohody so zamestnávateľom, máte namiesto takéhoto zvýhodnenia, nárok na náhradné voľno. Počas čerpania náhradného voľna máte potom nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného zárobku.

Z Vášho zadania vyplýva, že softvér Vášho zamestnávateľa nezaznamenáva výkon práce vo sviatok a následné poskytnutie náhradného voľna v súlade so skutočnosťou. Zamestnanec je chránený písomným potvrdením priameho nadriadeného o čerpaní náhradného voľna za výkon práce vo sviatok, ktoré by v prípade potreby preukázal zamestnávateľovi. K nezrovnalosti však dochádza už pri samotnom plnení, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi (keďže evidencia má byť podkladom aj pre odmeňovanie). Pri výkone práce poskytuje totiž zamestnávateľ mzdu a pri čerpaní náhradného voľna náhradu mzdy. Problém nastane aj v prípade kontroly evidencie pracovného času pri vykonaní inšpekcie práce. Riziko však hrozí zamestnávateľovi najmä pri prípadnom  pracovnom úraze zamestnanca počas výkonu práce vo sviatok a následnej kontrole, ak v evidencii nie je zaznamenaný tento výkon práce a naopak. T.z., že ak dôjde k úrazu zamestnanca v prípade čerpania náhradného voľna zamestnancom, ktoré nie je zaznamenané a podľa evidencie zamestnanec vykonával prácu, môžu vzniknúť komplikácie pre zamestnávateľa.

V prípade dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom ohľadne čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok sa strany môžu zároveň dohodnúť na období, počas ktorého si može zamestnanec vyčerpať toto náhradné voľno. Pokiaľ sa strany nedohodnú platí, že zamestnanec si ho vyčerpá počas nasledujúcich troch mesiacov od výkonu práce vo sviatok. V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancovi vyčerpať si náhradné voľno v takto dohodnutom alebo stanovenom období, má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie iba v prípade, že si napriek svojej žiadosti adresovanej zamestnávateľovi na poskytnutie náhradného voľna, toto voľno nevyčerpal kvôli dôvodom (hoci objektívnym) na strane zamestnávateľa.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - VW

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)