Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čerpanie zo sociálneho fondu

12.01.2012, 06:26 | Andrea Čorbová, Tax assistant, Mazars

Z pohľadu zamestnanca je suma od dane z príjmov oslobodená (Účtovná poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Poslala som zamestnancov na školenie. Faktúru za školenie, vystavenú na našu spoločnosť, som uhradila zo sociálneho fondu. Môžem si takúto vec uplatniť zo sociálneho fondu? Musím to dodatočne zamestnancom zdaniť alebo je to oslobodené podla zákona 595/2008?

Z otázky čitateľa nie je zrejmé o aký druh školenia išlo. Pri odpovedi na otázku preto vychádzame z predpokladu, že školenie bolo zamerané na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, ktoré súvisí s činnosťou zamestnávateľa a s pracovným zaradením zamestnancov. 

Čerpanie sociálneho fondu primárne zo zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“) v znení neskorších predpisov. Ďalej, u každého zamestnávateľa musia byť podrobnosti tvorby, výšky a čerpania fondu upravené buď v kolektívnej zmluve, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, alebo vo vnútornom predpise. Podľa  zákona o sociálnom fonde je možné prostriedky sociálneho fondu použiť aj na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Vzdelávanie zamestnancov sa radí do oblasti sociálnej politiky zamestnávateľa, je ale potrebné rozlišovať medzi zvyšovaním resp. prehlbovaním kvalifikácie zamestnanca a rekvalifikáciou zamestnanca. Ak zamestnávateľovi vznikne potreba rekvalifikácie zamestnanca z dôvodu prechodu zamestnanca na nové pracovisko, nový druh alebo spôsob práce, nemôže na takúto rekvalifikáciu využiť zamestnávateľ prostriedky sociálneho fondu, pretože v tomto smere vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť rekvalifikácie zo Zákonníka práce.

Takto vynaložené prostriedky nemožno kvalifikovať ako vynaložené v rámci realizácie podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Ak išlo o školenie na prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca, je možné na úhradu faktúry za toto školenie použiť prostriedky sociálneho fondu. Ak podnik uhrádza faktúru za školenie zamestnancov zo sociálneho fondu, nie je možné uplatniť si DPH na vstupe.

Z pohľadu zamestnanca je suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s podnikaním zamestnávateľa, od dane z príjmov oslobodená. Pod pojmom doškoľovanie sa rozumie dodatočne vyškolenie zamestnanca na danú plánovanú prácu, resp. doplnenie získanej spôsobilosti, napr. o nové poznatky v odbore. Doškoľovaním je aj prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že školenie zamerané na prehĺbenie kvalifikácie zamestnanca nebude pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. 

Úhradu nákladov na školenie zamestnancov nie je nutné realizovať z prostriedkov sociálneho fondu, pretože výdavky/náklady vynaložené na vzdelávanie zamestnancov, ktoré súvisí s činnosťou podnikateľa a pracovným zaradením zamestnanca sú pre zamestnávateľa z pohľadu dane z príjmov daňovo uznateľné.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.  

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)