Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Čo uvádzať do riadku B1 kontrolného výkazu DPH?

22.11.2013, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Môžete uviesť, aké údaje máme vpisovať do riadku B1 kontrolného výkazu DPH?

  • Tlačiť
  • 0

V súlade so zverejneným poučením na vyplnenie kontrolného výkazu na DPH sa v časti B1 budú uvádzať údaje z prijatých faktúr, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“), t. j. ide o údaje z faktúr za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a z faktúr pri tzv. tuzemskom resp. cezhraničnom  prenose daňovej povinnosti. T. j. ide o došlé faktúry za:

•         dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou v SR alebo za služby s miestom dodania v SR podľa 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 ZDPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu pri ktorých osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, t.j. napr. platiteľ dane so sídlom resp. prevádzkarňou na účely DPH v SR,

•         za dodané služby s miestom dodania v SR podľa § 15 ods. 1 ZDPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,  pri ktorých osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,

•         tovar nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a ZDPH,

•         tovar nadobudnutý v rámci trojstranného obchodu, ak platiteľ dane je druhým odberateľom,

•         elektrina, plyn, teplo a chlad, ak sú dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,

•         zlato vo forme suroviny alebo polotovaru dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,

•         investičné zlato podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZDPH dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,

•         tovar alebo služby dodané iným platiteľom dane v tuzemsku, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, napr. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody v prípade, že hodnota základu dane na faktúre dosiahne hodnotu 5 000 eur a viac, ďalej kovový šrot, emisné kvóty, dodanie nehnuteľností v konaní o nútenom predaji, atď.

 Autor je Managing Director v spoločnosti Accace.


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, DPH, Kontrolný výkaz DPH, poradňa

Diskusia (0 reakcií)