Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daňový úrad neuznal výdavky na materiál

11.03.2008, 13:25 | Peter Málach

Použitie drobného materiálu možno preukázať výdajkou či dodacím listom.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0
 • Som SZČO, vykonávajúca elektromontážne práce, najmä montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení a montáž, opravu a údržbu bleskozvodov, pre rôzne stavebné firmy a individuálnych stavebníkov. Účtujem v sústave jednoduchého účtovníctva. Práce vykonávam za rôznych zmluvných podmienok. Bežne sa vyskytujú zákazky, keď sa s odberateľom dohodnem na konečnej sume za vykonané práce (t. j. bez podrobného rozpočtu), pričom časť potrebného materiálu zabezpečí samotný dodávateľ a časť materiálu dodám ja (najmä drobný materiál, prípadne súčiastky). Taktiež pri odstraňovaní porúch často používam drobný materiál a súčiastky, ktoré si vopred, pre prípad potreby, kupujem.
  Výdavky na takýto materiál, na základe pokladničných dokladov, som v peňažnom denníku zaradil do réžie. Pri daňovej kontrole zamestnanec správcu dane mi tieto výdavky označil ako nepreukazateľne dokladované. Vraj súčasťou faktúry pre odberateľa má byť rozpis spotrebovaného materiálu (opakujem, že väčšina odberateľov takýto rozpis nežiada).
  Prosím o informáciu v akom zákonnom ustanovení či predpise nájdem vysvetlenie k vyššie uvedenému problému. V zákone o dani z príjmov, zákone o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákone o účtovníctve a v opatreniach Ministerstva financií o podrobnostiach pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva som nič k tomu nenašiel.

Neviem či ešte kontrola prebieha a či ste v lehote na podanie odvolania, pretože máte možnosť dodatočne vydokladovať použite súčiastok, vo forme internej výdajky, či dodacieho listu, ktorý slúži pre vašu evidenciu, pokiaľ ho zákazník nepožaduje. Týmto by bola preukázateľnosť výdaju, podľa zákona o dani z príjmov splnená.

Osobne by som radšej odporučil zaradenie do materiálu ako do réžie, pretože nejde o vašu réžiu, ale o súčiastky, ktoré spotrebujete pre vašich zákazníkov.

Čo sa týka zákona, na ktorý sa zamestnanec správcu dane odvolával, tak predpokladám, že mal na mysli zákon o účtovníctve § 2 ods. 2, kde v písm. a) je uvedené, že sa účtuje o stave a pohybe majetku.

Materiál sa eviduje v pomocných knihách - v skladovej evidencii.

V prípade, že budete potrebovať podrobnejšie vysvetlenie, tak ma kontaktujte.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Diskusia (0 reakcií)