Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Do firmy cez cudzí pozemok. Je úhrada za prejazd daňovým výdavkom?

07.12.2015 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Naša firma podniká v prenajatých priestoroch. Vstup do budovy vedie cez cudzí pozemok. Majiteľ tohto pozemku (firma, platiteľ DPH) je ochotný umožniť prejazd cez uvedený pozemok za úhradu. Vlastník budovy ale nie je ochotný znášať tieto náklady. Keďže chceme zotrvať v uvedených priestoroch, sme ochotní za prejazd zaplatiť. Môžeme tento výdavok považovať za nákladovú položku a odpočítať si DPH z došlej faktúry? Môže firma vlastniaca pozemok fakturovať sumu za poskytnutie prejazdu s nulovou sadzbou DPH?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

V súlade s §9 ods. 1 písm. c) Zákona o DPH (ďalej len "ZDPH") sa dodaním služby na účely ZDPH rozumie aj prijatie záväzku zdržať sa konania, resp. strpieť konanie alebo stav. Vyššie uvedené znamená, že pokiaľ vlastník daného pozemku je ochotný strpieť predmetný prejazd cez jeho pozemok za odplatu, máme zato, že ako platiteľ dane je povinný predmetnú službu zaťažiť DPH. 

Pokiaľ je takáto odmena požadovaná od vašej spoločnosti, máme zato, že nárok na odpočet DPH máte, pokiaľ preukážete, že predmetnú službu použijete na vaše dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane. Z ustálenej judikatúry ESD zároveň vyplýva, že právo na odpočítanie dane má platiteľ, ak existuje priama a bezprostredná súvislosť medzi prijatým plnením na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe. 

Treba však upozorniť, že pokiaľ neexistuje takáto priama a bezprostredná súvislosť medzi prijatým plnením a uskutočneným plneniami, nárok na odpočet dane je možné uplatniť, ak prijaté plnenie predstavuje všeobecný náklad súvisiaci s plneniami na výstupe. Teda ak náklady na predmetné služby tvoria súčasť celkových nákladov vynaložených zdaniteľnou osobou a sú ako také podstatnými prvkami tvoriacimi cenu tovarov alebo služieb, ktoré tento platiteľ poskytuje.

Čo sa týka daňovej uznateľnosti daného nákladu máme zato, že pokiaľ je predmetný prejazd dôležitý pre účely možnosti výkonu vašej podnikateľskej činnosti, je možné daný nákladov považovať za výdavok (náklad) vynaložený za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmu, t. j. za výdavok ktorý možno považovať za daňový. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy daňová poradňa, poradňa